Kdo jsou dnes praví pokračovatelé disidentů? Pražskokavárníci nebo jejich odpůrci?

To je otázka. Kdo je dnes víc pronásledovaný za své názory? Pražskokavárníci klanící se politické korektnosti nebo příznivci našeho pana prezidenta? Nejideálnější by ale přece bylo, aby tímto pokračovatelem už nemusel být nikdo.

Vrah Havel

Pražskokavárníci by přeci mohli říci, „To my jsme ti praví disidenti současné doby. To my bojujeme proti současnému prezidentovi Zemanovi a předsedovi vlády Babišovi. Tak jen my můžeme bý považováni za jediné správné české disidenty současné doby.“

Zajímavý to jistě názor, jenže jeho nositelé si neuvědomují něco mnohem závažnějšího. Tím, že takto vystupují proti současným nejvyšším představitelům ČR, tím vlastně napomáhají naší pražskokavárenské opozici, která se zas inspirovala tzv. u takových míst, kde vzývají politickou korektnost, tedy v překladu hlásají jedinou politickou správnost.

A to je to, co se mi nelíbí. Mluvit o všem jen tzv. politicky hezky. Pokud je někde nějaká ideologie, ať už politická, náboženská či jakákoliv jiná a někdo objeví nějaké její nedostatky, tak má podle mne mít nejen právo, ale i povinnost před ní varovat jiné lidi, aby se zas oni této ideologii vyvarovali. A rozhodně považuji za totální zvrácenost, že když někdo takovouto varující kritiku někam napíše, tak se najde jiný jednotlivec, například ten, který propadl té jeho politické korektnosti a začne usilovat o to, aby toho autora zablokovali či dokonce nějak potrestali.

Takže, kdo je dnes větší disident? Ten, kdo vystupuje proti panu prezidentovi Miloši Zemanovi a vyznává přitom politickou korektnost? Anebo ten, kdo je za své názory nějak potrestaný? Řekl bych, že spíš ten druhý případ. Nemyslíte?

A nemyslíte si také, že vůbec nejlepší by bylo, aby nikde nikoho za jeho názory nijak netrestali a každý si mohl svobodně psát to, co chce, a to i když by ve své úvaze sebevíce kritizoval tu či onu ideologii? To by bylo podle mne to nejideálnější, k čemu by naše demokracie měla dojít. A to by i celý můj titulek mého článku „Kdo jsou dnes praví pokračovatelé disidentů? Pražskokavárníci nebo jejich odpůrci?“, byl naprosto bezpředmětný, neboť by nebylo lidí, kteří jsou za své názory blokovaní, či dokonce trestaní.

A tak říkám, pojďme společně pracovat na tom, abychom se jednou dopracovali právě do takovéhoto stavu společnosti, svobody a demokracie.


Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském