Bolševismus je vlastně ráj na zemi. Pro boháče

Je až neuvěřitelné, jak racionálně si nadnárodní finanční elity dokázaly vypreparovat ty největší zhůvěřilosti krachujícího bolševického systému do současné (dočasné…?) funkční podoby.

liberální demokraté jsou euronacisté | reprodukce: duchdoby.cz

Evropská unie – tento poslední model Sovětského Svazu je zářným příkladem rozpadající se civilizace, která navenek stále ještě budí dojem síly, ačkoli jde jen o stále více oprýskávanější škrabošku na rozkládající se tváři společensko-politické mrtvoly.

Šašci jsou důležití ve všech formách…

Na rozdíl od bývalých zemí socialistického tábora, jejímž systémům se přes všechny průvodní jevy totalitářského zřízení dařilo držet při životě jakýsi rovnostářský typ státu, zajišťující podobný životní standard většině obyvatelstva, Eurosojuz s hlavním úřednickým stanem v Bruselu toto (možná jediné) pozitivum úplně smazal.

Systém jedné strany a vlády přejal z bývalého SSSR zcela beze změn (komise = vláda, EUparlament = politbyro), Přerozdělování ekonomických výsledků, dotování nevýkonných oblastí a jiné nuance ekonomické sebevraždy byly též přebrány eurovizionáři prakticky beze změn.

Jen ta výroba „pokrokového“ sovětského euročlověka se tak jaksi nedaří. Přitom druh tupého, dobře ovladatelného euroobčánka je pro plnohodnotné fungování veleříše nezbytností. Média (ve středověku vládní tlampači – ach, ano, slovním základem této profese je slovanský výraz tlama) lejí do občanovy hlavy tvrdou propagandu téměř bez jakékoli skutečné informační hodnoty, profesní propagátoři nových myšlenek (dříve královi šašci, dnes tzv. umělecká fronta) se předhánějí v produkcích tak dekadentní devótnosti, až se citlivější povahy hroutí už jen při pohledu či poslechu některých zvláště výrazných person.

A pořád se hlavně ve východních neokoloniích nedaří. Proč to? Proč stále nechceme být rasově, kulturně a zcela bezkořenově obohacení, abychom se my a naše děti už, už dočkali slibovaného ráje na zemi a pro všechny?

Je to tu tisíc let. Boj o životní prostor…

Inu, protože je to lež. Namixovaní, uniformní a tupí máme být proto, abychom se stali bezduchým, dobře ovládaným stádem s certifikací dočasného pobytu na územích našich bývalých vlastí. Eurokomisaři (euorokomici ve službách kapitálu) to poctivě nemyslí. EU je poslední model krachující frankogermánské expanze, projekt navýsost rasistický, mající definitivně připravit pro potomky „starých zemí“, hlavně Francie a Německa „životní prostor“ na Východě. I s ďáblem by se nositelé (jako) skrytého antislovanského rasismu spojili, aby se jim dílo podařilo.

Také tak učinili a činí, exportují do svých zemí staleté dobyvatele evropských spíží s islámským viděním světa s tím, že je nakonec prostě „naordinují“ i těm, kdož o to nestojí, historicky neloupili planetární zdroje „ve jménu civilizace“ – nám.

Spolupracují s fašisty a esesáckými pohrobky v Pobaltí a na Ukrajině, snaží se měnit historické vnímání událostí, diktují už i výklad dějin při školní výuce, drží pod krkem pedagogické pracovníky, existenčně vydírají kdekoho. Kde že to žijeme? Inu v socialismu. Ale trochu jiném, než byli mnozí z nás uvyklí. V socialismu pro boháče, kde je nám vyměřeno (dočasně) místo nevolníků, rasově méněcenných slouhů, konzumentů drobtů a odpadu z frankogermánských stolů, žijících jen z jejich milosti a s budoucností jen brzy použitelného kanonenfutru pro připravovanou válku s Ruskem.

Tak si to pro budoucí eurovolby pamatujme.