Musí ČT štvát proti buddhistům?

Přestože se už dávno ví, že za velikonočními atentáty na kostely jsou islamisté, tak se divím, že v České televizi se ozývají hlasy, které štvou proti buddhistům. Ať se na mne nezlobí, ale mne se toto jejich štvaní vůbec nelíbí.

Libor Čermák u Pamatníku Vojna | foto: archív autora

Na Parlamentních listech ZDE jsem se dočetl, že i když už dávno vědělo, že za útokem na Srí Lance jsou islámisti, tak některá česká média ještě pořád uvažovala, že za útokem můžou být nějací radikální buddhisti. Nemůžu potvrdit, já jsem osobně žádnou takovou reportáž, kde by se to takhle říkalo, neviděl. I když nevylučuji, že se tak někde mohlo stát. Nicméně jsem na ČT viděl rozhovor s jistým Martinem Hříbkem z filozofické fakulty UK, a ten, ačkoliv to s nejnovějšími islamistickými atentáty na křesťanské kostely nesouvisí, začal tam sklouzávat ke kritice buddhistů a připomínal tam nějaké dřívější jejich činy. (viz ZDE, kolem času 12:00)

Pozor, já netvrdím, že tam mezi buddhisty nejsou nějací radikálové, ať už takoví nebo makoví. Ale tvrdím, že pokud tam je někdo, kdo chce dělat takovýto druh nepořádku, tak nemá s buddhismem nic společného. Maximálně je to nějaká sekta, která buddhismus zneužila. Buddhismus totiž není žádné takové náboženství, které hlásí svoji nadřazenost nad jinými náboženstvími. Ani není takovým náboženstvím, které má ve své doktríně konečné vítězství Buddhy nad světem. Ani to není takové náboženství, které se má po světě šířit pomocí nějakých svatých válek. K tomu všemu má buddhismus velmi daleko.

Co je to buddhismus? Je to učení, se kterým přišel v 6. – 5. století před naším letopočtem Siddhártha Gautama, známější pod jménem Buddha. Je postavené na tzv. čtyř vznešených pravdách, které říkají:

  1. Existuje utrpení
  2. Existuje příčina utrpení (žádostivost)
  3. Utrpení je možné ukončit (zbavit se žádostivosti)
  4. Existuje cesta vedoucí k zániku utrpení (neboli Ušlechtilá osmidílná stezka).

Kromě toho Buddha ustanovil pět základních pravidel:

  • zdržet se zabíjení a zraňování živých bytostí
  • zdržet se braní věcí, co nejsou dávány (nekrást)
  • zdržet se nesprávného sexuálního chování
  • zdržet se zraňující a nepravdivé mluvy (nelhat, nepomlouvat, nemluvit zbytečně…)
  • zdržet se zneužívání omamných prostředků (https://cs.wikipedia.org/wiki/Buddhismus)

Ale pozor! Buddhismus není takové náboženství, jak si ho představujeme podle křesťanství nebo islámu. Netvrdí o sobě, že jen on má pravdu. Zatímco jiná světová náboženství se zaměřují na nějakého boha nebo božstvo a případně doktrínu, kterou lidem předali, tak buddhismus se místo toho soustřeďuje především na osobní a duchovní rozvoj. Proto se o něm často říká, že to není klasické náboženství, ale spíš filozofie. Dokonce mám za to, že když je někdo buddhistou, tak je možné, že současně může být klidně i křesťanem. Alespoň si to tedy pamatuji kdysi z jednoho dílu seriálu Simpsonovi, kde se Líza začala zajímat o buddhismus.

Co tím chci ale říci? Pokud toto o buddhismu víme, tak to přeci není žádné náboženství zla! Žádná touha po jeho vítězství nad světem i jinými náboženstvími tam není. Jakékoliv násilí, a to včetně jakýchkoliv svatých válek, je zde zakázáno. A naopak je postavené na osobním duchovním rozvoji. Takže milí reportéři z České televize, podle toho, co jsem vám teď o buddhismu řekl, tak to rozhodně není takové náboženství, proti kterému je třeba štvát, protože se narozdíl od některých jiných se rozhodně nejedná o žádnou nadřazeneckou ideologii s touhou zvítězit nad světem. Víme?


Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském