Kde sakra je to Slezsko?

Chtěl bych navázat na blog paní kolegyně Evy Tvrdé, která si povzdechla nad tím, jak je Slezsko v médiích ignorováno a zaměňováno za severní Moravu. Naprosto s ní souhlasím a pokusím se připomenout, kdeže to české Slezsko je.

Slezská vlajka

Pod pojmem české Slezsko rozumíme část Slezska, která po první světové válce připadla nově vzniklé Republice československé. Jednalo se o část tzv. Rakouského Slezska – tedy zhruba polovina Těšínska, Opavsko s Krnovskem a část Niska. K Československu bylo připojeno i Hlučínsko, které bylo do té doby součástí Německého císařství.

V letech 1850 -1860 a 1861 – 1918 bylo rakouské Slezsko přeměněno v korunní zemi (stejnou jako Čechy a Morava). Bylo to vévodství Dolní a Horní Slezsko s hlavním městem Opavou. Tehdejší zemskou hranici považujeme dodnes za hranici Slezska.

Země Slezská přetrvala prakticky až do roku 1928, kdy bylo Slezsko sloučeno s Moravou v tzv. zemi Moravskoslezskou. Celkem nepochybuji o tom, že hlavním důvodem pro tuto reformu bylo omezení politického vlivu Němců a Poláků. Je dost pravděpodobné, že by Češi museli čelit např. autonomním snahám těchto národností (v tom lepším případě) nebo požadavkům na sebeurčení (v tom horším případě). Je celkem jasné, jak bylo toto rozhodnutí přijato slezskými Němci, Poláky a Šlonzáky.

Zákonem z roku 1960 byl vytvořen severomoravský kraj, do kterého bylo zahrnuto celé české Slezsko. Od té doby je Slezsko označováno za severní Moravu, tohle označení se v Česku drží „jak lutersko wiara“. Někde jsem už psal, že mi to přijde, jako by se Češi doma oslovovali ještě dnes soudruhu – soudružko. Koneckonců zavedli to také komunisti a po těch letech jsme si už mohli zvyknout, že jo.

Připojuji mapku současného českého Slezska, kterou jsem vytvořil za bezesných nocí. Snad si ji všimnou všichni, kteří hovoří o Havířovu jako o severomoravském městě nebo o Jeseníku jako severomoravských lázních. Jo, dobrý je také Radegast – pivo z Moravy….

České Slezsko (J. Bulava)

A jen tak mimochodem, poznáte, odkud pochází teto citát? „My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, v čase obnovy samostatného českého státu….“


zdroj: Dějiny Českého Slezska 1740 – 2000, Dan Gawrecki a kol., Opava 2003

Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském