Notre-Dame: Francii ovládl strach; Bojí se bránit před vetřelci

Jsem z toho smutný. Každý normální člověk musí být smutný z toho, když mizí něco, co po stovky let připomínalo umění našich předků. Genialitu stavitelů si člověk dnes ani neuvědomuje, připadá mu samozřejmá.

Ladik Větvička

Ale pak někde stojíte, třeba v džungli, a před vámi je chrám. A najednou si uvědomíte, že ten chrám postavil někdo stovky let před tím, než slavný Karel nechal postavit ten vajíčkový most přes Vltavu. Jak to udělal v době, kdy se každý šutr musel ručně opracovat? Kdy nebyly jeřáby a veškerá technika? Jak někdo věděl, že ten pilíř vydrží právě tu tíhu střechy, která nad ním bude nést hmotnost věků? To je ta technická část otázky.

A pak přichází ten duchovní rozměr. Symbol křesťanské civilizace západní Evropy vzplál. Hoří. Shořelo to, co shořet mohlo. Kámen nehoří. Jen díky tomu nezůstala z celého dómu jen hromádka popela. Co se s tím zbytkem nyní stane, je otázkou. Vzhledem ke zvrhlosti multikulturně-socialistických elit bych se vůbec nedivil, kdyby nějakého multikulturního zločince napadlo zrekonstruovat tento křesťanský svatostánek jako symbol všeobjímající víry, která se pak dříve nebo později stane symbolem jedné jediné preferované víry.

Francii ovládl strach. Před dvaceti lety by se občané sami vypořádali s prasaty, která hanobí symboly a víru jejich předků. Dnes je situace taková, že každý sedí doma a raději se do ničeho neplete. Multikulturní média by ho zlikvidovala. I o požáru Notre-Dame informovali jen proto, že se to už nedalo zatajit a bylo to v přímém přenosu. Ostatní tragédie, včetně teroristického útoku na kostel svatého Sulpicia, jsou bagatelizovány. Nikdo se o těchto svinstvech nedozví.

Francouzskou společnost už nespojí nic. Je degenerovaná, opustily ji elity, které nyní vyznávají multikulturní socialismus a nyní se čeká jen na to, až i na francouzském venkově splyne bílá francouzská žena s černým africkým nadsamcem. Prezident Macron je jen symbolem zvrhlosti, ke které v jeho zemi došlo. Od něj se nic očekávat nedá. Bylo by dobré se od států typu Francie zavčasu oddělit. S jejich směřováním přece nemůžeme mít nic společného.