Vrazi, lupiči i násilníci – vítejte!

Jinak se nedá vyložit několik dnů staré rozhodnutí Soudního dvora EU o tom, že „Uprchlíci, kterým v domovské zemi hrozí pronásledování, nemohou být ze zemí Evropské unie vyhoštěni ani poté, co zde spáchají závažný trestný čin.“

Mu-Slimák

Tento bezprevedentní (teroristický) diktát zazněl od Soudního dvora v úterý, jako reakce na poníženou supliku (v orig. překladu Novinek.cz „dotaz“) české a belgické justice.

„Uctivost paní Unie, myslíte, že bysme mohli…, ne?, výborně, děkujeme, uctivost..,uctivost…“

Detaily belgického případu zveřejněny nebyly (snad jen takový nevinný útok mačetou či nožem „psychicky nemocného“ jedince…?), zato podrobnosti toho českého ano.

Šlo o to, že někdy v r. 2005 jistý Čečenec zažádal o politický azyl v ČR, při čekání naň stačil spáchat loupež, za níž mu byl rok nato udělen tříletý trest. Snad by se dalo řící, že až podivuhodně na dolní hranici terstní sazby. Azylové řízení však proběhlo tak, že ochranu před pronásledováním lupič v r. 2006 dostal, a bylo delikventovi zpětně zrušeno až tehdy, kdy (zřejmě jako výraz obdivu k našemu právu) stačil spáchat další loupež a vydírání. Tentokrát už i blahosklonný český soud ohodnotil jeho jednání devítiletým trestem a, jak uvedeno výše, konečně mu byl azyl odebrán.

To však není konec případu, vlastně jde jen o začátek a na jeho konci je výše uvedený verdikt Soudního dvora EU, k němuž se „pronásledovaný“ bandita prostřednictvím kasační činnosti za asistence „neúplatných“ český juristů odvolal.

Výsledek je tristmí. EU se prostřednictvím svého soudu České republice vysmívá do očí a snad i posledním eurofilům musí být jasné, že ten výsměch je směřován proti fiktivní české suverenitě a hovoří jasně o tom, že také česká jurisdikce je rovněž jen zcela fiktivním pojmem a jako celý náš protektorát jsme plně podřízeni frankogermánskomuslimským elitám zcela a do detailu. (Těžko lze totiž uvěřit tomu, že čečenský rabiját je snad křesťanského vyznání, byť jeho původ Novinky.cz slibně označily jako jihoruský. Kdo zná malinko zeměpis a pár podrobností o čečenském muslimském terorismu, ví…)

Francouzští, němečtí, španělští, ale už i čeští – janičáři v oblecích

Člověk bez znalostí hlubších souvislostí se nestačí divit, že může existovat právnické těleso, které je schopno tak aktivistického rozhodnutí proti němuž neexistuje odvolání. Soudní dvůr EU totiž ani náznakem nehodlá tolerovat výjimky, kdy třeba „pronásledovaný“ je v domovské zemi pronásledován právě z důvodů čistě kriminální činnosti. Copak snad Rusko, Čína, Sýrie a vůbec zbytek světa má právo soudit lupiče nebo vrahy? Kdepak, Evropský soud jim je právě v úterý odebral, stejně jako České republice.

Historické zkušenosti nás pak učí, že na co sultán Sulejman a jeho následovníci potřebovali hordy janičářů, kanóny a šavle dnes hravě vyřídí několik bezpáteřních, okvádrovaných, „nezávislých“ a na cinkot peněz dobře slyšících právníků. A to jsou právě ty hlubší souvislosti v procesu totální islamizace a ovládnutí bohaté evropské špajzky.

Trest? Tak tedy z těch exemplárních rovnou ten nejexeplárnější!

Pozvánku do muslimského ráje na zemi ovšem vhodně doplňuje i další rána do vazu české, ale i maďarské a polské státnosti v podobě zahájení procesu, kdy „Unijní soud začal řešit žalobu na ČR, Maďarsko a Polsko za neplnění kvót.“, jak zněl další titulek Novinek.cz.

Zde drzost unijních právníků už vskutku nezná mezí, poněvadž chtějí trestat zmíněné tři země za jakýsi skutek, jenž je už dva roky zcela bez souvislostí s nějakým právním pořádkem, poněvadž již v r. 2017 byl tento diktát Bruselu východoevropským zemím po rozhořčeném odporu obyvatel zrušen. Máme tedy pykat za něco, co dávno neplatí a kdy kolaborantská zástupkyně Evropské komise, „jakási paní Malůšková“, jak ji v komentáři přesně šedě vystihl Petr Žantovský, žádá pro svou mateřskou zemi vlastně exemplární trest.

„Rozsudek bude velmi důležitý z hlediska potvrzení, že povinnosti mají být dodržovány, což je základním kamenem zásady vlády práva v Unii“, dí konzumentka bruselské výplaty, co kupodivu ještě občas hovoří i mateřským jazykem.

Inu, jistě. Právo si každý vykladač vyložit umí vždy tak, aby vyhovovalo tomu, kdo je u moci. Snad i proto „jakási paní Malůšková“ vůbec neměla potřebu sdělit i něco o spravedlnosti. Jen tak na okraj, jde samozřejmě o varianty různých sankcí, pokut, možnosti odebrání eurodotací – zkrátka o vyděračský potenciál Bruselu proti rebelům. No, o prachy jde to se ví…

Kam s volební lístkem…?

Když vše spojíme ještě s nedávným usnesením EP o řízené migraci do Evropy, které podepsala i paní Konečná z KSČM a marně se pak v televizní debatě pokusila „vysvětlovat“, že šlo jen o nezávazné prohlášení bez právní validity, došlo v posledních dnech k vystavení hned tří bianco pozvánek zločinců všech kategorií do Evropy.

Jak paní Konečné suše odpověděl (myslím) pan Volný z SPD, nebyl tedy důvod cosi podepisovat a otázkou pak je, za co vlastně europoslanci berou plat, když se zabývají „nezávaznými“ prohlášeními.

Odpovím mu zde sám. Je to proto, že současná KSČM je politickou firmou blahobytně si vegetující v Parlamentu ČR stejně jako v Europarlamentu, sloužící jen svým vlastním politickým podnikatelům typu pana Filipa. S komunistickou myšlenkou mají společných právě jen těch dvanáct písmen v názvu strany, jinak nic.

Tak tedy co milí občané eurovoliči? Kdopak nám to zbývá při páteční a sobotní volbě do EP?


Neprošlo jazykovou korekturou