Anathema – ochrana evangelia a trest za hereze

Co je dle Písma anathema? Je to vyloučení z Tajemného Těla Kristova – církve – za hlásání jiného evangelia (Gal 1,8-9). Jiné evangelium jsou hereze, které ničí podstatu spasitelné víry.

Ilustrace: pxhere.com

Pod termínem církev se myslí zevnější struktura, tedy církevní organizace, a zároveň i vnitřní organismus – Tajemné Tělo Kristovo.

Někteří hierarchové, kteří se herezemi vyloučili z Tajemného Těla Kristova, zastávají v zevnější struktuře nejvyšší místa. Vyhrožují exkomunikací – anathemou – těm katolíkům, kteří hereze odmítají. Ve skutečnosti takoví hierarchové i heretický papež František, tím zneužívají církevní moc a hřeší proti Duchu svatému.

Platná exkomunikace – anathema – je v podstatě jen zveřejněním vnitřní apostaze. Dotyčný musí být heretik, hlásat jiné evangelium a mít jiného ducha než Ducha Kristova. Boží slovo jasně říká: „Kdo by hlásal jiné evangelium, budiž proklet – anathema.“ Tedy se zde mluví o jiném evangeliu. Kdo se neoddělí od hereze – od jiného evangelia – ani v hodině smrti, bude věčně zavržen!

Dle Písma i dle věroučné buly Pavla IV. Cum ex apostolatus officio nikdo nesmí heretiky poslouchat.
Dnes platí princip: kdo je v jednotě s apostatickým Vatikánem, ten není v duchovní jednotě s Kristem!

Kdo poslouchá heretika a apostatického papeže Františka, stahuje na sebe prokletí – anathemu. Ta dopadá za hereze, tedy za jiné evangelium, které dnes František prosazuje. Na Bergoglia byla zveřejněna trojnásobná anathema, a to 15. 9. 2009, 2. 8. 2013 a 14. 2. 2018. On okupuje papežský úřad nezákonně a nikdo ho nesmí poslouchat, jinak tím na sebe stahuje Boží prokletí – anathemu.

Od dob II. vatikánského koncilu začal být učitelský úřad církve zneužíván ke skryté legalizaci herezí, které pak zamořily církev. To je největší zločin všech dob, jaký kdy v církvi byl!

Synod pravověrných biskupů UP HKC na obranu víry a mravů zveřejňoval zvláště v letech 2008 až 2010 platné exkomunikace – anathemy – na katolické biskupy, kteří zůstali v jednotě s herezí. Předtím každého z nich písemně vyzýval, aby v současné době, kdy vládne heretický duch v církvi, se od něho oddělil a vyznal pravověrné učení.

Synod upozornil, že kdo tak neučiní, dává svým mlčením najevo, že zůstává v jednotě s tímto duchem apostaze. Potom synod veřejně vyhlašoval na každého takového biskupa exkomunikaci. To proto, aby Boží lid věděl, že dotyčný zůstal v jednotě s herezí, i kdyby zevnějškově vzbuzoval dojem pravověrného. Pokud dotyčný biskup z této exkomunikace, tedy anathemy dle Gal 1,8-9, nekoná pokání a neodřekne se jednoty s duchem hereze ani v hodině smrti, bude věčně zavržen.

Kard. Huzar byl zjevným heretikem. V knize „Besedy… o postkonfesijním křesťanství“ popřel věčnost pekla, zesměšnil vtělení Syna Božího i panenství Svaté Bohorodičky, schválil homosexualismus a naváděl k praktikování okultismu. Platná anathema byla na něj zveřejněna dne 12. 7. 2008. Jeho odchovanci, Gudziak a Ševčuk, sdíleli s Huzarem stejného ducha hereze a apostaze. Protože byli a jsou heretiky, jejich biskupské svěcení je neplatné! Za jednotu v herezích a za propagování amorálního genderu a homosexualismu byla už na oba zveřejněna anathema. Na Gudziaka 12. 12. 2013 a 11. 3. 2019 a na Ševčuka 14. 5. 2011 a 21. 3. 2019. Tito církevní preláti nejsou služebníky Božími. Jsou pouze politickými aktivisty, zneužívajícími autoritu církve k jejímu sebezničení. Oba hráli klíčovou roli ve vedení politického převratu a nyní zákeřně osnují globalizaci a likvidaci pravoslavné církve na Ukrajině. Chtějí ji podřídit antikristovské struktuře New Age. Dá se čekat, že 5. 7. či v jiném termínu pseudopapež František jednoho z nich vyhlásí za globalizačního patriarchu s cílem prosadit církevní globalizaci na Ukrajině.

Věroučná bula Pavla IV. vyhlašuje, že všechno, co heretický hierarcha koná, i kdyby to byl papež, je neplatné.

Tento postoj tyto dny potvrdil svým výrokem pravoslavný patriarcha Filaret na Ukrajině. On jiné evangelium, tedy hereze, nehlásal, a proto mohl povědět: „Pokud by byla na mě vyhlášena platná anathema, pak by bylo neplatné svěcení všech biskupů a kněží, které jsem světil. Pak ale Epifanij, hlava Tomosu, není ani biskupem a ani knězem.“
Biskup, který má jednotu v herezi se zjevným heretikem Františkem, stáhl na sebe Boží anathemu dle Gal 1,8-9 a kněze světí neplatně. Podobně kněz – heretik neplatně zpovídá a neplatně slouží mši svatou.


+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu