Indoktrinace dětí politickými ideologiemi na školách musí skončit

Z některých politických stran se ozývá, že je potřeba reformovat školství. Ano, je potřeba reformovat. Ale to nejdůležitější to pořád nikde neslyším. A to je zrušení nebo dokonce zákaz indoktrinace dětí politickými ideologiemi.

Ilustrační snímek: pxhere.com

Každou chvíli odněkud slyším nebo čtu na internetu, jak do nějaké základní nebo střední školy přijdou aktivisti z nějaké neziskové organizace a do dětí tam lejou jen tu svou pravdu o prospěšnosti takových témat jako multikulturalismus, LGBT, politická korektnost apod. Už jsem tady na toto téma psal několik článků. A ve všech jsem se divil, jak se takové věci můžou v demokratické společnosti dít.

Demokracie přeci není od toho, aby se do dětí cpal nějaký jeden univerzálně platný světonázor. Demokracie je přeci naopak od toho, aby se v lidech pěstovalo na tu či kterou věc široké spektrum nejrůznějších názorů. Ale aby do škol chodily nějaké aktivistky z takovýchto neziskovek a dětem tam tvrdily, že jen ony mají patent na rozum, a že děti, když budou s nimi na jedné lodi, že i ony ho budou mít také. Tak to do 21. století rozhodně nepatří.

Děkuji, ale lidi, kteří tvrdí, že jen oni mají patent na rozum, a i já bych se měl řídit podle nich, tak takové já jako svůj vzor v žádném případě neuznávám. Ano, reformujme školství. Učme děti důkladněji a efektivněji matematiku, český jazyk, cizí jazyky, dějiny, tělesnou výchovu, práce s PC a další užitečné věci. Ale cpát do nich jedinou správnou pravdu o takových tématech, jako jsou již zmíněná témata typu multikulturalismu, LGBT, politická korektnost a jim podobné, tak toto do škol prosím netahejte! Teprve potom bude reforma školství správě nastavena, až se budeme dovídat, že se nic takového už ve školách neděje.


Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském