Honění ptáků by se mělo zakázat!

Protože lidstvo takřka každý den proti něčemu protestuje, aniž bych se těchto protestů zúčastňoval, neboť toto často považuji za naprostou ztrátu času, dovolím si tímto zaprotestovat proti „honění ptactva“.
To, že čáp nosí děti je notoricky známo a proto tento fakt nemusím dvakrát zdůrazňovat. Chronický nedostatek přírůstku dětí v zimních obdobích lze přičítat tomu, že čápy na zimu odlétají na jih, neboť černoši chtějí mít také děti.

Jan Berwid-Buquoy | reprofoto: youtube.com (kolektif)

Tak např. v Evropě – a to hlavně v Česku a Německu – umírá více lidí než stačí čápové dodat nových dětí. Nad tím je třeba se důkladně zamyslet. Je nadmíru důležité nahradit čápa jiným ptákem, který by byl celoročně k užívání. Ptactvo je ovšem velice plachý druh a snadno uletí. Již několikrát jsem viděl různé mladé výrostky a chuligány jak v naších parcích a sadech honili ptactvo.

Napsal jsem vědeckou studii na téma “Honění ptactva a úmrtnost obyvatelstva“. Zaslal jsem ji na Ministerstvo životního prostředí s prosbou, aby se zasadilo o prosazení zákona “O zákazu honění ptactva ve veřejných parcích a sadech“.

Samozřejmě v soukromých zahradách si může každý honit, co se mu zachce, ale přesto apeluji: I ten váš pták může způsobit obrat v celé uvedené záležitosti! Nehoňte ptactvo, pomozte lidstvu přežít! Ačkoli jsem svoji vědeckou práci zaslal Ministerstvu životního prostředí již před osmi lety, dodnes jsem neobdržel žádnou odpověď.

Přišla sice jakási deputace z místní táborské nemocnice, svítili mi do oka baterkou, klepali mi nějakým kladívkem na koleno, na hlavu mě přilepili jakési drátky a něco měřili. Jinak musím říci, že se chovali slušně a v mém obydlí (barokní zámek s 36 komnatami) se nic neztratilo. Ačkoli přišla celá úřední deputace, vůbec nic se na zámku neztratilo. Opravdu!

Do té doby než dostanu žádoucí odpověď, musím se domnívat, že Ministerstvo životního prostředí vůbec nestojí na straně anachronického, přetíženého čápa a honění ptactva ho vůbec nezajímá. Osud českého národa je této instituci – zdá se, naprosto lhostejný.


Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském

Teploušký pornoherec Jakub Janda