Jak na Stalkery v Polsku

Před nějakým časem proběhla v mnoha vojvodstvích vlna demonstrací proti změnám zákonů, které by zvýšily dohled nad systémem Justice a rozhýbaly práci soudů. Mnozí tehdejší kritici dnes přiznávají, že, statisticky vzato, došlo v Polské justici k Pozitivním změnám.

Rudolf Kožený | foto: archív autora

Nejlepší srovnání, které se nabízí, je srovnání s Justicí Českou. Nejde ani tak o přesná statistická data, jako spíš o všeobecný trend. Zatímco u Polských soudů se snižuje nápad, zkracují lhůty vyřízení a práce soudů se za poslední léta zefektnila, justice v republice Česko je na tom pořád stejně.

Jednou z oblastí, kde je ono zefektivnění vidět, je osobní a internetové pronásledování, po anglicku Stalking. Přední Česká politická představitelka Docentka Věra Jourová, prosadila na tomto poli na Evropské úrovni celou řadu novinek a zákonů.

Tato bezohledná a nebezpečná trestná činnost tak dostala svoje legislativní definice a klec zákonů, která se nad ní nyní rozpíná. Policie obou států velice rychle zareagovaly, zavedly nové metody práce a postupů a podařilo se podchytit tuto rozbujelou zločinnost v pravdě na poslední chvíli.

Srovnání soudních systémů obou zemí už ale trochu vázne. Zatím to před několika lety reorganizovaná justice Polská, v boji proti této kriminalitě, jíž jsou často velice bezohledně zasaženi mladí lidé, poměrně rychle pokročila, na české straně hranice se toho až tak moc nezměnilo. Ne nadarmo se v Českém Těšíně vypráví po školách vtip, že když jste obětí stalkingu, spravedlnost hledejte naději až za mostem. V Polském Těšíně.

V Polsku už by asi dnes nebyly možné kauzy jako Barbory Kupkové, nebo Rudolfa Koženého. Jedna z nejbezohlednějších trestných činností se prostě v Česku trestá málo a pomalu. A jak to vypadá v praxi? Jak to vypadá když Vás stalker budí po nocích?

Můžete si poslechnout zde: