Jak nadále funguje „znalec“ a důvěrník StB MUDr. Igor Dvořáček a velká ostravská rodina

Jak i nadále funguje ostravský „Capo di Tutti Capi“ důvěrník STB a znalec MUDr. Igor Dvořáček, aneb další pochybnosti nad fungováním velké ostravské rodiny.

MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D. je to jen poskok policejního dobytka? | repro: web propagandy policie.cz

Znalec MUDr. Igor Dvořáček, byl v červenci roku 2018 na minutu odejit z pozice přednosty ÚSL Ostrava (zdroj) a byl mu zakázán přístup na pracoviště. Tento stav trvá dodnes.

Nejpilnější znalec v České republice v odvětví soudního lékařství (zdroj) samozřejmě svou „velkovýrobu“ znaleckých posudků neukončil a zvesela pokračuje i nadále. Jen pro zajímavost 13. 2. 2019 měl jeho znalecký posudek již pořadové číslo již 90.
#igornikdynespi

Na základě podnětů různých subjektů je za svou znaleckou činnost nadále prověřován orgány Policie České republiky.(zdroj)

Znalec bez výjimky je povinen aktualizovat řádně své znalecké údaje. Tento stav zjevně neplatí u ostravského Capo di Tutti Capi MUDr. Dvořáčka, protože dnešním nahlédnutím do veřejné databáze znalců vedené Ministerstvem spravedlnosti je uvedeno:doručovací adresa: FN Ostrava – ústav soudního lékařství a to i přes skutečnost, že tam více jak rok nepracuje !!!

email není uveden (zdroj) a MUDr. Dvořáček není držitel datové schránky (zdroj)

repro: justice.cz

Jelikož institut přibrání znalce ve smyslu ust. § 105 tr.ř. je úkon vždy písemný, nepochybně musíme každé ráno vidět MUDr. Igora Dvořáčka na jeho oficiální doručovací adrese vedené Ministerstvem spravedlnosti a to před Ústavem soudního lékařství v Ostravě, jak zcela netrpělivě vyhlíží pošťačku pro převzetí úřední pošty.

Problém je, že nepochybně nemůže čekat moc dlouhou dobu, bo pokud již za 31 pracovních dnů stihl „vyrobit“ již 90 posudků, což je zhruba 3 posudky denně, pak zjevně nemá vůbec času nazbyt. #igornikdynespi

Znalec MUDr. Dvořáček je znalcem od roku 1988 a velmi hrubým průměrem lze říci, že vypracoval tisíce posudků, za které dle našich skromných odhadů mohl vyúčtovat částku blížící se orientačně částce 100.000.000.- Kč (zdroj)

Znovu se ptáme Národní centrály proti organizovaného zločinu SKPV zejména ředitele plk.Michala Mazánka ve světle prověřování neuvěřitelného množství posudků ve vztahu zadavatele, tedy převážně Krajského ředitelství Policie – Moravskoslezkého kraje a MUDr. Igora Dvořáčka jako zpracovatele.


Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském