Hybridní válka v podání starosty Koláře

Cui bono – v čí prospěch, ptají se kriminalisté hledajíce pachatele trestného činu a typují si podezřelé, mající nejsilnější motiv k jeho spáchání.

Ondřej Kolář – pražský havloidní dobytek

V kauze polití sochy maršála Koněva, červenou barvou, má starosta Prahy 6 pan Kolář (TOP 09) zcela jasno. Jde prý jen o další z útoků v rámci hybridní války, kterou proti nám vede Rusko. No nevím, zda je ruský atašé tak ďábelsky rafinovaný, aby se za temných nocí plížil Prahou s kyblíkem červené barvy a hanobil sochy svých národních hrdinů, aby tím vyprovokoval vlnu rusofilství, stavící se za ruské imperiální zájmy, ale možné je všechno. Přesto mám takový pocit, že rusofilů u nás až zas tak moc nebude a že místo vlny rusofilství takový čin spíše přikrmuje jen obecně šířené rusofobství a antikomunismus viz např. pondělní pořad Reportéři ČT, kde byla kauza Koněv a osvobození Československa smíchána s kde čím a podstata kauzy byla odsunuta do pozadí.

Pan starosta má ale přece jen v něčem možná pravdu. Jedná se pravděpodobně o další z kapitol propagandistické války, ovšem s granáty vypálenými spíše z naší strany. Socha Koněva zde slouží jako symbol, který je potřeba zdiskreditovat, aby byly popřeny zásadní zásluhy Sovětského svazu na porážce Německa a posunout historický pohled tak, aby vyhovoval dnešní anti-ruské propagandě. Argumenty typu, že Prahu osvobodili Vlasovci, či že se osvobodila sama, že Sovětů padlo při jejím osvobozování jen pár, jsou zavádějící. Nikdo nezmiňuje počet padlých při celé Pražské operaci, či dokonce při osvobozování ČSR, nikdo nezmiňuje, že Němci před Sověty prchali jak zajíci, aby neupadli do jejich zajetí, že Vlasovci sice Praze pomohli, ale že to bylo zejména ze zištných důvodů.

Nevím, zda polití sochy byl vandalský čin, či něčí provokace, ale je zřejmé, v čí prospěch se kauza vyvíjí. Cílem masové propagandy se nestali jen samotní Rusové, ale všichni, kdo nesouhlasí s odstraněním sochy maršála. Pan Kolář, co by zásadní aktér kauzy, se dlouho snažil celý spor vyostřovat a jeho jediným navrhovaným řešením bylo odstranění sochy, když ještě nedávno stačilo, že byla opatřena vysvětlujícími tabulkami. Aktivisty, kteří se snažili sochu od barvy očistit, nazval proruskými trolly a téměř vyžadoval jejich kriminalizování, což je paradoxem, když vezmeme v potaz, že nedávno byl aktivista, který, sám od sebe, vyčistil Karlův most od malůvek sprejerů oslavován jako hrdina a pán primátor se ho dokonce chystal odměnit.

Nevím, zda je pan starosta Kolář součástí nějaké vyšší hry, nebo kope jen za sebe, ale politicky na kauze jistě vydělá. Pražáci totiž většinou takovým anti-ruským a antikomunistickým postojům rozumějí a pan starosta jistě kalkuluje s tím, že u příštích voleb se mu i jeho věrné straně dostane, za jeho aktivity, od voličů odměna v podobě hlasů, což je poměrně pravděpodobné. To, jestli se v kauze angažují naše tajné služby, se nikdy nedozvíme, ale určitě to byla voda na jejich mlýn. Snaha o konfrontaci s Ruskem se vede na všech frontách a i zdánlivá tahanice o nějakou sochu se může hodit, pokud ji lze propagandisticky využít, což se stalo. Je v podstatě lhostejno jak socha skončí, protože účelu jak její příběh využít, již bylo dosaženo. Možná zůstane na svém místě, možná skončí někde v depozitáři, či dokonce ve šrotu, kauza skončila, zapomeňte. Naši odborníci na hybridní válku, či nějaký starosta, který si honí PR, si jistě najdou nějakou kauzu novou, jede se dál.


Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském