Natáčení policistů je zcela legální! Musí to prostě snést a pokud ne, tak ať jdou do civilu

Je mobilní telefon zbraň? Bohužel rozmohl se nám zde takový nešvar a to bránění některých příslušníků Policie ČR k pořizování obrazového, či zvukového záznamu s odůvodněním, že mobilní telefon je zbraň. Jaká je však skutečnost?

Ostravský policejní dobytek v akci

Odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra ČR je autor stanoviska, které v plném znění naleznete zde, které se dá shrnout do závěru:

Bohužel se nám tady však rozmohl takový velký nešvar, že někteří příslušníci Policie ČR, zjevně zneužívající nejen výklad, ale i své pravomoci, brání pořizování záznamu a to nejčastěji s odůvodněním, že považují mobilní telefon jako zbraň. Viz učebnicové video níže, dokonce s výhrůžkou nasazení pout.

Požádal jsem tedy bezpečnostní odbor Ministerstva vnitra ČR o doplnění jejich stanoviska s akcentací na mobilní telefon, jako zbraně. Ze stanoviska, které v plném znění naleznete zde, vybírám:

Chci zdůraznit a to zejména při elementární míře zdravého rozumu a respektu k práci Policie ČR, že pokud např. s napřaženou rukou, či verbální výhrůžkou budete chtít příslušníka P ČR udeřit, tak samozřejmě v tom okamžiku, může a to zcela lege artis, mobilní telefon jako zbraň vyhodnotit a podle toho postupovat. Pokud však vaše nekonfliktní jednání budete vedeno snahou jen pořídit obrazový, či zvukový záznam, pak bránění ze strany příslušníků P ČR s oporou uvedeného stanoviska, nese prvky libovůle a je protiprávní.

Proč to celé píši, ve Spolku Šalamoun řešíme řadu případů, kde policisté a občané popisují zcela diametrálně odlišně skutkový děj. Modelovým případem je případ manželů X, kteří popisují zcela neadekvátní, ba přímo brutální postup příslušníků Policie ČR. Při prověřování jejich postupu ze strany odboru vnitřní kontroly Policejního prezídia Policie ČR bylo zjištěno, že z daného místa z běžných kamer záznam nebyl k dispozici ( což již samo zní skoro neuvěřitelně), ale zejména, že inkriminovaní příslušníci Policie ČR na místě konfliktu vůbec nebyli přítomni, protože plnili služební povinnosti v jiné části Prahy. …

Podařilo se však získat videozáznam od náhodného kolemjdoucího, který si zákrok natočil, kde bylo zcela zřetelně vidět nejen obličeje dotyčných příslušníků Policie ČR, ale zejména jejich služební čísla.

Po shlédnutí tohoto záznamu a v další fázi řízení, již policisté námitku, že na „místě činu“ nikdy nebyli, jaksi přestali uplatňovat….. 🙂

Jsme přesvědčeni, že slušní policisté nebudou mít problém s pořízením záznamu jejich úkonu, nebo zákroku. Nebo se mýlím?Aktualizace stanoviska v plném rozsahu zde, snad vám bude k užitku.


Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském