Své postoje si přijímám sám. Asi jsem v dnešním světě vymytých hlav zvláštní…

Kritika se v posledních dnech přímo vyřádila na novém poliiticko – indoktrinačním pořadu ČT „To se ví“, který se má zabývat údajně falešnými a konspiračními teoriemi. Ale je v poslední době skutečně fake news vše, co se tak tváří?

Libor Čermák | foto: facebook autora

Nejprve musím říci, že jsem tento pořad neviděl a ani se na něj dívat nestojím. To, protože ho považuji podobně jako nedávný seriál Most za politicko-indoktrinační pokus, kdy se někdo do širokých mas českého obyvatelstva snaží vpašovat nějakou politickou ideologii. Například v těchto případech tzv. politickou korektnost. Ale údajné konspirační teorie mne samozřejmě nenechávají chladnými, a to protože s tématy, které někteří s problematikou málo obeznámení jednotlivci též považují za konspirační teorie, se na svém blogu zabývám i já.

Těmito tématy jsou problematika UFO, mimozemských civilizací, archeoastronautiky a dalších záhad. Takže, jak to se mnou je? Asi tak, že já jsem od svých čtrnácti let (což je už cca 27 let) přečetl či jinak prostudoval cca na 200 publikací na tato témata. Když k tomu ještě přidám nespočet čísel nejrůznějších záhadologických časopisů, vím o této problematice tolik, že bych z ní mohl dělat i doktorát, kdyby to šlo. Když k tomu přidám i několik záhadných zážitků, které jsem dokonce osobně prožil, jsem o těchto věcech přesvědčený více než o existenci Ameriky. O níž samozřejmě také nepochybuji, ale s jejíž půdou jsem se narozdíl od záhad ještě nijak fyzicky nesetkal. (Dosud jsem na americkém kontinentu nebyl). Takže, kdyby mi chtěl někdo záhadologii prohlašovat za fake news, tak bych s ním teda pěkně vyběhl.

A obdobně to vidím i s dalšími otázkami dneška, například politickými. Za new fakes například považuji takové hypotézy, které našeho pana prezidenta Miloše Zemana pašují do role jakéhosi moskevského či pekingského přisluhovače. Zcela určitě to také není pravda. Jestliže nějaký vrcholný politik chce mít s nějakým státem dobré vztahy, tak je rozhodně více politikem na svém místě než ten, který chce mít s některými státy vztahy špatné.

Jiný příklad. Protože s vyšetřováním Andreje Babiše to dopadlo tak, jak to dopadlo, že státní zástupci zastavili jeho stíhání, tak by se dnes média měla už jen jako na fake news dívat na všechny hypotézy o údajném dotačním podvodu v kauze Čapí hnízdo ze strany našeho současného předsedy vlády.

A do třetice za fake news považuji i mnohé spekulace, které se v poslední době vynořily ohledně maršála Koněva. A zvláště ty, které ho chtějí nějak spojovat s podílem na invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968. Jsou to pouhé hypotézy a jsou naprosto neprokázané! Naopak jsem se už dokonce setkal i se zcela opačnou informací, a to tou, že maršál Koněv, jakožto přítel Ludvíka Svobody, se srpnovou invazí vůbec nesouhlasil! Proto jsem toho názoru, že, než se vyjasní ta či která hypotéza, tak by se na jeho sochu na Praze 6 nemělo vůbec sahat. Protože, kdyby se prokázala ta druhá varianta, tak by odstavení jeho pomníku nebyla pouze facka všem těm, kteří se ve 40. letech 20. století spojili v boji proti německému nacismu, a nakonec od něj Evropu i osvobodili, ale byla by to facka i všem těm, kteří nesouhlasili se vstupem vojsk VS v srpnu 1968 do Československa.

Proto odmítám věřit mnohým médiím, hlavně těm, které jsou zatížené na indoktrinaci nějaké politické ideologie, například politické korektnosti. Těm médiím, která jsou zatížené na nějakou politickou ideologii, těm nejde o seriózní a vyvážené zpravodajství, ale o indoktrinaci oné politické ideologie do lidí. A tak své názory si naopak snažím udělat já sám bez toho, aby mne chtěl někdo nějak indoktrinovat nějakou ideologií.


Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském