Jasná a nekompromisní pravda – teploušem se nikdo nerodí

Velký průzkum sexuálního chování. Provedli ho známí odborníci převážně z amerických výzkumných institucí na nezvykle vysokém poču osob – téměř půl milonu. Asi proto výsledky otiskl prestižní časopis Science.

Teploušký pornoherec Jakub Janda

Jinak se totiž průzkumy provádějí na podstatně menších vzorcích, častu u jednoho až dvou tisíc osob. Zkoumali, zda existuje „gen homosexuality.“ I když se o to pokoušeli již mnozí dříve a byly vysloveny různé teorie, studie žádný takový gen neodhalila. To se ostatně dal čekat, jsou známy případy jednovaječných dvojčat, které měli rozdílnou sexuální orientaci. Provedli také zkoumání výskytu homosexuality v závislosti na datu narození. Za homosexuální byla považována osoba, která přiznala alespoň jeden homosexuální styk. Výsledky jsou následující:

Rok narození 1940 ženy 0,5 % muži 2,2 %
Rok narození 1950 ženy 2,3 % muži 3,9 %
Rok narození 1960 ženy 4,6 % muži 5,7 %
Rok narození 1970 ženy 6,5 % muži 7,9 %

Na základě toho došli k závěru, že sexuální chování je ovlivňováno prostředím více, než si myslíme. Zprávu o průzkumu přinesl náš Technický týdeník pod názvem Je homosexualita v genech? v č. 17 na straně 12.Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském