Ještě ke Karlu Gottovi

Už bylo snad napsáno všechno, ale zdá se mi, že by se ješět hodilo dodat, že KG kromě talentu měl i píli: vystudoval konzervatoř, naučil se zpívat taky anglicky a německy…

repro: facebook mistra Karla Gotta

Možná i bral lekce u choreografa. Někteří si vystačí jen s talentem. Je mnoho lidí, kteří se změní, když začne jejich popularita stoupat. Často si toho nejsou vědomi. A postupně ztratí kamarády a pak, i při své popularitě trpí osamoceností, umělci jsou lidé emotivní. Mnozí za této sotuace sáhnou po alkoholu nebo i po drogách a jejich kariéra skončí, sotva začala. Mnozí mění spolupracovníky, přecházejí z jedné skupiny do druhé.

KG se tomu všemu vyhnul, nevím, jestli díky tomu, že měl šťastnou povahu, nebo díky sebekázni. Je mnoho umělců, kteří nezvládnou změnu režimu a dochází u nich ke zlomu. Třebas Voskovec a Werich se po skončení války vrátili z USA a zjistili, že v nových podmínkách nejsou schpni napsat divadelní hru a Voskovec se vrátil do USA. Mnozí umělci se nedokážou vyrovnat s narůstajícím věkem. KG tím vším prošel lehce, alespoň to tak vypadalo.


Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském