Rasismus je špatný, ať je proti černochům, Asiatům nebo bělochům!

Na idnes jsem zaznamenal článek se zprávou, že britská komise čelí kritice,protože do studie zařadila i rasismus vůči bělochům. Jaké pak kritice? Rasismus je přece špatný,ať je proti černým, bílým, žlutým nebo fialovým s puntíčky

Libor Čermák | foto: facebook autora

Článek je na adrese: ZDE. A docela mne takový názor, že rasismus proti bílím je něco jiného než rasismus jiné barvy kůže, nadzdvihl ze židle. Jsem totiž toho názoru, že pokud totiž někdo čelí obtěžování jen za to, jak vypadá, je to špatné vždy a v každém směru.

Proč? Protože to, jak člověk vypadá a jakou má barvu kůže, si skutečně sám o své vůli vybrat nemůže! Je to totiž zcela něco jiného než například takové chování, kultura, politické nebo náboženské přesvědčení. Takové věci si člověk z vlastní vůle přece naopak může vybrat. A pokud si například vybere takové chování, takovou kulturu, takové politické či náboženské přesvědčení, které se vůči jiným chovají buď paraziticky nebo povýšeně a nadřazenecky, tak se pak nemůže divit, že ho ostatní lidé tzv. nemusí.

Ale odsuzovat člověka jen podle toho, jak od narození vypadá, na tom skutečně nevidím nic dobrého. A ať mi hlavně nikdo neříká, že rasismus proti černochům a proti bělochům je něco nesrovnatelného. Tak ať se na mne paní Fope Olaleyeová, která zastupuje černošské studenty v Národní unii studentů, nezlobí, ale ve zprávě, která se věnuje problému rasového obtěžování, mají mít skutečně místo i takové předsudky, které jsou namířeny proti lidem jakékoliv barvy pletě, bílé nevyjímaje.


Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském