Vlastenci žádají svornost, jejich host avizuje bestseller

V sobotu 9.11. sněmovali na celostátní konferenci vlastenecky smýšlející občané sdružení v Alianci národních sil (dále ANS) se zástupci dalších politických mimoparlamentních subjektů a pozvaných hostů.

Svatopluk Otava

Programovým cílem hnutí ANS je docílit přenastavení společenského systému a vnímáni demokracie bez přívlastků, slovy předsedkyně PhDr. Vladimíry Vítové z její tiskové zprávy pak hlavně „postavit tuto zemi na nohy, a to jak po stránce politické a ekonomické, tak i po stránkách dalších (sociální, vzdělanostní, kulturní atd.).

Aliance začíná od spodu, účastní se komunálních voleb, chystá se i na ty nejbližší krajské, potom senátní. Hnutí vyzývá ke společnému postupu všech vlastenecky smýšlejících občanů. Proto se na jeho 4. celostátním shromáždění v prostorách Českého svazu bojovníků za svobodu objevili a diskutovali hosté z dalších programově spřízněných mimoparlamentních stran a hnutí, ale třeba i z Klubu českého pohraničí nebo významných sympatizantů.

Jistěže v rámci komunální politiky se členové ANS či společných kandidátek zaměří hlavně na komunální témata. Je však na místě otázka, kdy se třeba dle koncepce ministra Hamáčka o „strpěných osobách“ nestanou i nelegální migranti nucenou součástí obecního života a jednoduše komunálním tématem.

Boj proti multikulturnímu globalismu na úkor národních států je vedle programu vystoupení z NATO a EU zřejmě jedním z tří hlavních programových bodů ANS, jimiž Aliance hodlá nacházet programové průniky napříč politickým spektrem zleva doprava. A vlastně i tak bylo možné, že se na shromáždění mohl setkat jak komunista (aktuálně KSČM vyloučený!) tak i člen Dělnické strany sociální spravedlnosti.

Není divu. Jestliže naše minimalizovaná armáda degradovala na NATO-četnický sbor, podílející se na agresivních divadlech od Pobaltí po Afghánistán, musí to zajímat levičáka, stejně jako pravičáka. Pokud dle EUROSTATu přiteklo do ČR na „dotacích“ 563 miliard Kč a odešlo na ziscích nadnárodních firem 2 252 miliard Kč, je to signál zleva doprava, že by zestátnění strategického průmyslu a nerostného bohatství bylo správným krokem ke znovunabytí suverenity i soběstačnosti. A zase jsme u programových bodů ANS, co mohou prokázat potenciál spolupráce všech, kdo mají zájem na obrození Republiky ku prospěchu Českého národa, jejž tvůrci Ústavy (prof. Rychetský např.) jaksi „opomněli“ v základním dokumentu naší země aspoň zmínit.

A mezi hosty se objevila i skutečná těžká váha, byť bez politické příslušnosti. Bývalá předsedkyně ERÚ Ing. Alena Vitásková vystoupila s věcným projevem o krvácení české ekonomiky díky nevýhodným smlouvám uzavíraným justičně-podnikatelskými a politickými mafiemi s takovými čísly, až se tajil dech. Oznámila vydání další knihy s názvem Krvavé slunce pod gilotinou, která nabídne nejen pohled její, plynoucí z vykonávaných funkcí, ale i zainteresovaných osob. Všude pravá jména, tvrdá čísla, komentáře k nekompromisnímu boji několika osob o naše ukradené peníze v řádech miliard korun. Vyjde ještě před Vánoci, stejně jako se před Vánoci (ještě v listopadu) bude konat další setkání vlasteneckých sil svolávaných Aliancí národních sil a Stranou přímé demokracie – stranou práce do Pardubic.