Radnice Brna-Bystrc zakázala fungování politických neziskovek na školách

Co je podle vás normálnější? Když do škol chodí politické neziskovky a tam se snaží děti zmanipulovat k obrazu svému anebo, když se lidi nechají, aby si udělali takový názor, který bude vycházet z jejich životních zkušeností?

Libor Čermák | foto: facebook autora

Já osobně si myslím, že normálnější je ta druhá varianta. Že si mají lidi, a zvláště mladí lidi sami udělat takový politický názor, který bude vycházet právě z jejich životních zkušeností. A tak by tomu mělo být, podle mého názoru vždy. Mne osobně je v zásadě jedno, zda se z toho či onoho člověka stane pravičák, levičák, střeďák či cokoliv jiného. Každý člověk by měl mít tu možnost, že pokud to vychází z jeho životních zkušeností, je ten názor samozřejmě jeho právo.

Něco jiného samozřejmě ale je, když někdo přímo do většího kolektivu mladých lidí pozve pracovníky nějaké politické neziskovky, představí je jako někoho, na koho by měli všichni poslušně zírat s otevřenou pusou a ti dotyční je tam začnou přesvědčovat o jejich jediné pravdě. To je věc, která by zkrátka a dobře do škol v žádném případě patřit neměla! Alespoň tedy ne v demokratickém pluralitním systému. Pokud toto nějaký ředitel školy dokáže udělat, tak takový člověk nepatří do dnešní doby. Takový člověk zastydl někde v období před třiceti a více lety, když bylo zákonem předepsáno, co si člověk smí a naopak, co si člověk nesmí myslet. Ale dnes by nic takového zkrátka a dobře být nemělo!

A radnice Brna-Bystrce tak byla jedna z prvních, která se proti takovéto drzosti vůči mladým lidem ozvala (viz ZDE). A její starosta Tomáš Kratochvíl (ČSSD) má samozřejmě moji plnou podporu. Věřme, že takových to ke svobodě a demokracii otevřených radnic bude po celé republice přibývat a že se tak pomalu a jistě podaří vymýtit ten strašný nešvar, kdy se někdo snaží mladé lidi ve školách indoktrinovat svým konkrétním politickým názorem. A že místo takovýchto nehorázných praktik se v každém člověku nechá i nadále vypěstovat takový politický názor, který vychází ze životních zkušeností jeho osobně a nikoliv to, co mu je někým vmanipulováno.


Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském