Ať je pro vás svátkem celý příští rok! I celé nastupující desetiletí!

A proč vám to přeji právě já právě tady a právě dnes, o tom je další text. Veskrze přátelské, milé a příjemné čtení…

David Gruber | foto: wikipedia.org

Nejdříve mne napadlo, že touto cestou zkusím hromadně poděkovat všem za gratulace k dnešnímu svátku. Sled jmen v českém kalendáři to určil tak, že moje křestní jméno je silvestrovskému konci roku nejblíže. Takže, když slavím já, tak slaví i všichni. To není špatné – díky tedy – a slavte.

Pak mne také napadlo, že příští rok bude takový „dvojmladý“. Dvojitě mladý. Dvacítka je krásný věk a od prvního ledna jej budeme mít v letopočtu dvakrát za sebou. A mladost, to je přece naděje.

Vstupujeme tím i do dvacátých let – do nového desetiletí. Jaké bude? No jistě – mnozí píší o tom, že turbulentní, plné změn, hrozeb a podobně. Ale to pouze vnějškově. Moudrý člověk ví, že svůj vnitřní svět si může a dokáže uspořádat hodně nezávisle na vnějších strázních a hromobitích. Setrvalý stav dobré mysli, toť pojem, který má u mne za dlouhá léta místo velmi blízko smyslu života – tedy tomu, nač se sebe i druhých ptáme od dětství po celou dobu své existence na tomto světě.

A dále: Když může být pro člověka svátkem jeden celý den, proč by se to nedalo rozšířit na celý rok, desetiletí i více? Brání nám v tom – kromě vlastních zažitých negativních myšlenkových a emočních stereotypů – něco nepřekonatelného? Trochu postůjte, zamyslete se – a zjistíte že ne.

Mít svátek, mít se dobře – to se dá také vyjádřit slovy „mít úspěch“. Hodně jsem před časem na téma úspěch přemýšlel a toto téma i zpracoval. A vyšlo mi těchto patnáct druhů úspěchu, štěstí, spokojenosti:

Úspěch finančně majetkový

Ten nejnápadnější, nejvíce mediálně profláknutý. Peníze. Nicnedělání pod palmami u čistého moře kdesi na tropickém ostrově uprostřed širého oceánu. Paláce, luxusní auta… Není to ten hlavní. Ale není ani bezvýznamný. Snad platí úsloví „peníze nejsou všechno, i když zcela bez peněz je všechno ničím“.

Úspěch zdravotní

Téměř nikdy vás nic nebolí. Neberete téměř na nic léky. Žádná vaše tělesná funkce není omezena tak, že by vám psychicky kalila radost ze života. Dobře spíte. Chutná vám jíst i pít. To vše do co nejvyššího věku. Moc důležitý úspěch. Musí se na něm každodenně makat.

Úspěch vzdělanostní

Může být vnějškově vyjádřený řadou titulů i vnějškově bez titulů, avšak vnitřně spravedlivě silně pociťovaný. Vzdělání je něco, co nelze člověku z jeho hlavy ukrást. I na něm se musí celoživotně makat, s důrazem na makání po ukončení oficiálních škol – na to nezapomínejme. Vzdělání bolí i uklidňuje zároveň.

Úspěch rodinný, vztahový

Harmonické poměry mezi partnery, rodiči a dětmi, prarodiči, eventuálně i v širším příbuzenstvu. Babička není ekosvině, děti nejsou protivní haranti, manžel není „ten můj blbec“, manželka není „stará harpyje“. Nýbrž opak je pravdou. Prostě – ať to zní jakkoliv frázovitě – ovzduší vzájemné lásky.

Úspěch duchovní

Ve smyslu náboženském, ve smyslu víry tohoto typu.

Úspěch společenský, komunitně kamarádský

Někdo má výborné kamarády. Skupinku nebo skupinu, kde by každý za každého ruku do ohně dal. Nemusí rozhodovat počet – zda dva, sedm nebo i tisíce. Proč ne na sociální síti – pro mne však stále trošku raději klasicky osobně tváří v tvář.

Emoční úspěch

Dosahují jej ti, kteří mají největší procento svého životního času tu nejlepší představitelnou náladu, vyladěnost. Kdyby byl Vladimír Menšík oním stejným sršícím Menšíkem i mimo prkna divadel a záběry kamer, celý čas svého života, tak bychom jej snad mohli brát jako příklad geniality v emočním úspěchu. Co nejméně zuřit, rmoutit se, strachovat se, co největší procento času být rád na světě.

Úspěch časový

má ten, kdo má na všechno potřebné a žádoucí dostatek času.

Úspěch sounáležitosti

Být hrdý na to, kam patřím. Na obec, město, kraj, zemi, profesi, spolek, sportovní klub…

Úspěch v sebepoznání

a v souladu s ním si nastínit své životní směřování, svou celoživotní vizi.

Dále už jen prostý výčet – náplň si každý snadno představí sám: Úspěch sportovní, kulturní, erotický, sexuální.

A nejdůležitější nakonec – úspěch vyváženosti všech typů úspěchů

To zažívá takový člověk, který má od každého z výše uvedených typů úspěchu takové zastoupení, jaké si přeje.

Tak toto vám všem přeji – žákům, posluchačům, čtenářům, adminům tohoto blogu (už jsem zde s vámi právě deset let) a vůbec všem lidem dobré vůle.

Já mám svátek celý dnešek, vy jej mějte celý příští rok a dále.

Konkrétní cesty k setrvalému svátku jsem se pokusil naznačit v minulém blogovém článku – najdete jej hned zde o kousíček níže. Nemusíte v něm ani moc číst mezi řádky. Za necelé dva dny si jej otevřelo bezmála šest tisíc lidí, což o něčem svědčí.

All the best!


Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském