Eko-prasátka – definice pojmu. Jsou mezi námi i takovíto mladí?

Písnička zpívaná nejmladší generací vnesla do obecného povědomí nový pojem.. Rozveďme si vlastnosti „eko- prasátek“ a posuďme, zda některé z nich neplatí i pro mladou generaci. Zda nejsou mezi námi i takovíto mladí.

David Gruber | foto: wikipedia.org

Samozřejmě mne inspiroval blogový článek Oty Jurnečky zde. Napadlo mne ovšem tak široké rozvedení a zobecnění jeho nápadu, že by to nestačilo na diskusní příspěvek – proto samostatný blogový článek.

Příklady ekosvinského chování byly v písničce jasně uvedeny – ježdění na motocyklu a v SUV autě, pálení benzínu, smažení masa. Zobecněno – vynakládání zbytečné energie, tím poškozování životního prostřední, zvyšování uhlíkové stopy, přispění ke globálnímu oteplování. Je jistě chvályhodné tomu bránit.

Nebuďme tedy sami ekosviněmi. A aktivně potlačujme jiné ekosvině. Což takhle vtělit zločin ekosvinství do právního řádu – podnět pro zákonodárný sbor. Čím by byl asi charakterizován?

Používáním mobilních telefonů. Jejich výroba jednoznačně poškozuje životní prostředí. Kolik jen vzácných kovů je do nich použito! Jak neekologické jsou ty doly, kde se ony kovy těží! Jak hyzdí krajinu! A jejich častým nabíjením se zvyšuje spotřeba elektřiny – někteří lidé, včetně kritizující části mladé generace, včetně školáků stávkujících kdejaký pátek místo vyučování, si dovolují nabíjet své mobily dokonce častěji než jednou týdně! To aby kvůli tomu vyrostlo ještě více solárních panelů – další ekovražda při jejich výrobě i likvidaci… To se musí pochopitelně zarazit. Speciální hlídky budou kontrolovat veřejná prostranství, zda tam někdo nemobiluje, eventuálně nemá na uších sluchátka v provozu. Vše bude striktně zabavováno.

Cestováním! Cestování, pokud není pěšky nebo nanejvýš na bicyklu či čistou plachetnicí, je vyloženě ekosvinským jevem. V nejhrůznější podobě pak cestování letadly. Mladí ekouvědomělí aktivisté z neziskových ekoorganizací jistě budou kontrolovat manipulativní weby, které nabádají lidi k leteckým dovoleným, ke kupování letenek vůbec. Z Evropy do Ameriky budou ti nejuvědomělejší mladí přes Atlantský oceán plavat! Do mladými tak oblíbené Austrálie pak plavat i přes další oceány.

Dovozem potravin a jejich spotřebováváním v jiném místě, v jiné zemi, než byly vypěstovány a vyrobeny. Tak třeba originál coca-cola se vyrábí v USA. Když bude při jejím pití někdo přistižen, starý i mladý, notabene v plastové lahvi, bude mu ta láhev od jeho ekosvinské huby uražena, při opakovaném zločinu tohoto druhu i s jeho zločinnou palicí.

Tepelnou přípravou jídel. To je přece výdej energie. Větu „pojeď s námi na grilovačku“ považovat za stejně závadnou jako větu „pojeď s námi loupit a vraždit“. Těm zločinným grilpárty musí odzvonit, stejně jako diskotékám, kde produkce hudby taktéž zločinně spotřebovává energii. Věřím, že zde mladí, vedení ekoneziskovkami, půjdou příkladem a rozpoutají zdrcující mediální kampaň proti všem grilovačkám, proti všem technopárty a podobným ekozločinům.

Módou a celým tím módním průmyslem, samozřejmě! I mladí budou v celé Evropě od útlého děcka chodit pouze v pytlích z domácího lnu, popřípadě z domácí ovčí vlny. Bavlna je od bource morušového, ten u nás nežije – pochází přece z daleké Číny. Bude-li někdo, i z mladých, přistižen v módním oblečení, bude ihned zatčen. Po dosažení dospělého věku, kdy už organismus neroste, bude povoleno skromné oblečení z něčeho jako košile, kalhoty, svetr, kabát – ale vždy jen jedna výbava na celý život.

A nakonec, dovedeno do důsledků, mělo by se zvážit, zda bude lidem, včetně mladých lidí, dovoleno prdět a dýchat. Tímto ekosvinským jevem, zejména dýcháním, se proviňují všichni a neustále. Je třeba protestovat, stávkovat, burcovat v médiích – na co ty ekologické neziskovky berou peníze?

Závěr této meganadsázky? Je vhodné některým lidem více připomínat tato staletími prověřená moudra:

  • Zameťte si nejdříve před vlastním prahem, tvůrci písniček o starých ekosviních a kritici neekologického chování druhých.
  • „Kritizuješ smítko v oku mém, a nevidíš břevno v oku svém.“ Tak nějak to přece stojí už v bibli.
  • Ne sutor supra krepidam (= ševče, nesuď nad vlastní střevíc). Kritizuje-li se, kritik přece musí být vzdělanostně, svou zkušeností, mravně, lidsky nad kritizovaným. Je-li pod ním, už to není kritika, ale urážka.

Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském