Úvaha od popelnice: Jak třídit

Vynášel jsem odpadky a všiml jsem si, že do modrého kontejneru sype nějaký muž papíry, v nichž jsou přimíchané plasty.

Ladislav Jílek | foto: FB autora


„Ty plasty by se měly dávat do žlutého kontejneru“ řekl jsem mírným tónem, aby moje ponaučování bylo pro něho co nejstravitelnější.

„Nikdo to netřídí, podívejte se dovnitř!“ řekl mi poněkud podrážděně. Podíval jsem se do modrého kontejneru, skutečně jsem uviděl mezi papíry nějaké plasty. A ve žlutém kontejneru jsem uviděl mezi plasty několik papírů. Neměl pravdu, když řekl „nikdo to netřídí“, většina lidí to sypala správně, snad jeden nebo dva měli plast v papírech a papíry v plastech. Stejně tak někdo třeba řekne „všeci kradnú“ i když mezi dvaceti lidmi krade jen jeden a těch zbylých devatenáct nekrade. Už je to pro ně zkrátka důvod, že to dělají taky, i když ví, že to není správné.

Od úvah o třídění odpadu jsem přešel ke třídění lidí. Rozdělil jsem je na obyčejné vodiče, záporné polovodiče, záporné zesilovače, kladné polovodiče a kladné zesilovače. Obyčejný vodič jede ráno autobusem do práce a někdo mu šlápne na kuří oko či zažije jinou nepříjemnost. Přijde řádně naštvaný do práce, začne nadávat, že někdo dal na špatné místo hrnek na vaření kávy…atd. Druhý den jede do práce, v autobuse proti němu sedí hezká slečna a dokonce se na něho usměje. Přijde do práce se zářícím obličejem a začne žertovat. Když takový člověk vidí, že všichni třídí odpad, tak ho třídí taky, když vidí, že někdo netřídí, taky se na to vykašle. Tento typ lidí převládá. Záporný polovodič přijde do práce naštvaný vždy, i když proti němu sedí hezká slečna. Záporný zesilovač je člověk, kterého i malá nepříjemnost silně vytočí a ani nejpříjemnější událost z něho neodstraní věčnou naštvanost. Kladný polovodič v sobě potlačí rozmrzelost, kterou u něho vyvolá nepříjemná událost cestou do práce, dá však průchod dobré náladě, kterou u něho vyvolá příjemný zážitek. Konečně kladný zesilovač dokáže i nepatrný příjemný zážitek zesílit na radost pro celé pracoviště či celou rodinu.

Na pracovišti nebo v paneláku potkáme všechny typy lidí. Co myslíte, existuje místo, kde by se, alespoň po určitou dobu, vyskytovali jen kladné polovodiče a kladné zesilovače? Neznáte takové? Ale ano. Jsou to hudební tělesa. Jestliže v některém orchestru nějaký hudebník náhodou vezme špatný tón nebo na chviličku vypadne z rytmu, tak ostatní členové orchestru nebo pěveckého sboru o to přísněji se drží not a pokynů dirigenta, okamžitě to překryjí a všichni, hudebníci i posluchači, mají krásný hudební zážitek. Kdyby to, že jeden člen orchestru nebo pěveckého sboru šlápne vedle, bylo pro několik dalších pokynem, že můžou taky se kašlat na noty, pak by se to nedalo poslouchat a okamžitě by to mohli zabalit.

Kdyby se náhodou lidé někde shodli a začali se chovat jako dobrý orchestr, to by byla krásná harmonie.


Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském