Soudruh Bůh

Lidská moudrost je silně omezená. Lidská hloupost, naproti tomu, je bez hranic. Nacistický propagátor, Joseph Goebbels, prohlásil: „Tisíckrát opakovaná lež se stává pravdou!“. Jde tedy o to, ovládat umění lhát, aby davy uvěřily…

Jan Berwid-Buquoy | reprofoto: youtube.com (kolektif)

Známý politický a ekonomický rebel, Karel Marx, si u Boha všemohoucího silně přitížil. Napsal totiž čtyřsvazkový traktát pod názvem „Kapitál“, ale v životě vůbec žádný nikdy neměl.

Jeho kumpán, Bedřich Engels, na tom byl podobně. Napsal rozsáhlé pojednání „O rodině“ a také žádnou nikdy neměl.

Prostě oba psali o něčem, s čím neměli nejmenší zkušenosti!

To se Bohu znelíbilo a po své smrti museli oba do pekla, neboť byli ještě navíc ateisté. V pekle dělali totéž, co na zemi. Rebelovali a rozdmychávali sociální nepokoje. Marx tam dokonce napsal „Pekelný manifest“. Engels se stal známým u všech proletářských rarášků spisem „K čertu s peklem!“ Nikdo sice dost dobře nevěděl, co tím myslí, ale u komunistů je to celkem jedno.

Marxův „Pekelný manifest“ začínal slovy: „Raráškové všech pekel spojte se!“

Onen hříšník rozeštvával čerty mezi sebou: „Soudruzi! Vy se tady lopotíte v tom vedru 24 hodin denně. Taháte těžká polena a pod kotli zatápíte sírou. Lucifer s Mefistem vás vykořisťují. Ať žije pekelná socialistická revoluce!“

V pekle to vypadalo na spadnutí a řád, který tam od nepaměti vládl , hrozil zhroucením.

Podle hesla „tonoucí se i stébla chytá“, začal Lucifer telefonovat do nebe: „Mám zde nějakého Marxe a Engelse, podněcují v pekle občanskou válku a situace je vážná. Obávám se, aby se peklo nezhroutilo a nepřestalo existovat. Nechcete si je tam vzít, než se tady situace zase uklidní ?“

Bůh souhlasil z obav, aby v pekle nenastal převrat, protože kam potom se všemi hříšníky?

Asi tak po roce volá znovu Lucifer do nebe, že se situace uklidnila, aby vyjednával o návratu obou komunistů. Oslovil všemohoucího „Pane Bože…“

Ten ho však okamžitě přerušil: „Tak za prvé – Soudruhu Bože a za druhé – Neexistuji. Dále, andělé povstali a zatkli Ježíše Krista i s celou svatou rodinou. Všichni čekají na politický proces kvůli ůdajným bludům v Bibli. Asi budou odsouzeni na věky věkův. Svatý Petr spáchal sebevraždu a nad nebeskou bránou vlaje rudý prapor. Příští týden svolám radu všech svatých soudruhů v čele se soudruhem Janem Nepomuckým, abychom vrátili nebe do původního stavu. Teď nemám na nic čas, Lucifere, zavolejte za čtrnáct dní!“

Poté všemohoucí položil sluchátko.

Lucifer se podíval na pekelný teploměr. Ukazoval 230 stupňů Celsia. Přesto mu jezdil mráz po zádech. Do nebe od té doby už nikdy nevolal a před všemohoucím se nechal do telefonu zapírat…

Jak dlouho tato situace potrvá, to ví pouze sám soudruh Bůh.


Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském