Negři v Evropě. Satan přichází?

Mnozí jistě viděli na internetu brutální video, jak mladí Afričané, muži i ženy, bezdůvodně pěstmi i kopanci napadají pokojné občany v různých zemích Evropy.

negři v noci

Mnozí jistě viděli na internetu brutální video, jak mladí Afričané, muži i ženy, bezdůvodně pěstmi i kopanci napadají pokojné občany v různých zemích Evropy. Zpočátku mě napadlo, že se snad za něco bílé většině mstí, dokud jsem si nepřečetl článek na serveru World Israel News z 8. ledna 2020, který částečně zmíněnou brutalitu osvětluje.

Zmíněné násilí páchá Nigérijská mafie, která se vyznačuje nadměrnou krutostí a šíří se po celé Evropě. Je dílem přistěhovalců z Afriky, kteří mají Evropu „kulturně obohatit.“ Chování této komunity popsala v listopadu 2018 v dánském deníku Jyllands-Posten členka Konzervativní strany a zakladatelka Muslimského reformního hnutí Naser Khaderová.

„Kromě společné záliby ve zločinu je kultura přistěhovaleckých gangů také koktejlem náboženství, příslušnosti ke klanu, cti, studu a bratrství … Čím je člen gangu tvrdší a brutálnější, tím se cítí být silnější, má větší sebevědomí a větší okruh obdivovatelů.“

Oním náboženstvím je voodoo, pohanské náboženství Afričanů, rozšířené dnes také na Kubě, v Brazílii a dokonce i v americké Louisianě. Velkým problémem pro katolíky je voodoo také na Haiti, kde bylo v roce 1934 zakázáno zákonem, ale v roce 2003 uznáno za oficiální náboženství. Tehdy to uvítal předseda britských metodistů baron Leslie Griffiths slovy: „Voodoo je součástí vzduchu, který Haiťané dýchají.“

Znalci poměrů na Haiti tvrdí, že Haiťané jsou z 70% katolíci, z 30% protestanti a na 100% vyznavači voodoo. Název tohoto prastarého afrického kultu je údajně odvozen od slova „vodún“, tzn. „duch“.

O jakého „ducha“ se jedná, kdo inspiruje zmíněné mladé lidi k brutálnímu násilí, plyne ze svědectví apoštola Pavla, kterého si vybral náš Spasitel, Pán Ježíš Kristus, aby „otvíral pohanům oči, aby se obrátili od tmy ke světlu, od moci satanovy k Bohu a vírou ve Spasitele dosáhli odpuštění hříchů a podílu mezi posvěcenými.“ (Skutky apoštolů, 26, 18)


Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském