Projde Nancy Pelosi její nenávistný výlev v Bílém domě bez trestu?

Nancy Pelosi se neovládla a před kamerami roztrhala písemnou kopii projevu Donalda Trumpa. Během krátké doby tak dvakrát zneuctila úřad prezidenta Spojených států.

Nancy Pelosi trhá projev DJ Trumpa

Někteří novináři to přičítají tomu, že Trump údajně nepřijal její nabídnutou ruku při pozdravu. Trumpovi stoupenci tvrdí, že v té samé chvíli podával ruku viceprezidentovi Pencovi. Žena by měla mít bezesporu při uvítání přednost. Přesto nelze tvrdit, že právě tato příhoda vyvolala u Pelosi negativní reakce, protože její nevraživost, stejně jako celé Demokratické strany k Trumpovi trvá od jeho zvolení.

Podle zvyklosti měla uvést prezidenta slovy: „Je mi ctí, že vám mohu představit prezidenta Spojených států…“, místo toho jen suše uvedla: „Členové Kongresu, prezident.“

Roztrháním prezidentova projevu před zraky celého světa zneuctila úřad prezidenta podruhé. Tím odmítla prezidentovy úspěchy i úspěch amerického lidu. Republikán z Floridy, Matt Gaetz, se rozhodl podat na Pelosiovou etickou stížnost! „Její chování bylo pod důstojnost sněmovny a možným porušením zákona. Nikdo nestojí nad zákonem (18 USC 2071). Musí nést za to odpovědnost.“, uvedl Gaetz.

V dopise předsedovi etické komise Tedovi Deutchovi ze 4. února, Demokratovi z Floridy, požádal o zahájení vyšetřování „zjevného porušení sněmovního řádu XXIII. a § 2071 zákona 18 USC (utajení, odstranění nebo poškození dokumentu):

Kdokoli úmyslně a nezákonně zakrývá, odstraňuje, mrzačí, vyhladí nebo zničí nebo se o to pokusí, nebo, s úmyslem tak učiní, vezme a odnáší jakýkoli záznam, postup, mapu, knihu, papír, dokument nebo jinou věc uloženou, nebo uloženou u jakéhokoli úředníka nebo úředníka jakéhokoli soudu Spojených států nebo v jakékoli veřejné funkci nebo u jakéhokoli soudního nebo veřejného úředníka Spojených států, bude pokutován nebo uvězněn až na tři roky, nebo oboje.

Ještě jedna věc se některým nelíbí. Katolička Nancy vedla 6. února modlitbu v Bílém domě. Modlila se za muslimy, za buddhisty, za uvězněné spisovatele, za „kněze, rabíny, pastory a náboženské vůdce po celém světě, jejichž svobody byly ukradeny kvůli tomu, čemu věří“, za oběti antisemitismu a za „nespočet muslimů a jiných náboženských menšin“, ale ne za křesťany. Přitom křesťané jsou nejvíce pronásledovanou skupinou na světě a někde dosáhlo téměř úrovně genocidy.


Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském