Milón chvilek v boji proti demokracii

Demokracie = vláda lidu, v rozvinutých státek se odehrává prostřednistvím volených zástupců, což u nás na celostátní úrovni představuje poslanecká sněmovna a senát. Volby jsou v pravidelných intervalech a jsou svobodné.

Minář jako Hitler našeho století

Nedávné a hlavně stávající postoje hnutí Milión chvilek za demokracii mě přesvědčují, že jejich boj je falešně aktivistický, ale hlavně nedemokratický. Přeci nelze než respektovat demokraticky zvolené zástupce tedy poslance a jejich volbu ombudsmana, ať již jakkoliv s ní nesouhlasí.

Hovořit v této rovině o rozvratu demokraticky zvolených orgánů republiky je samo o sobě zavádějící, ale dopředu vyhrožovat protestní demonstrací a pak demonstraci svolat, je za hranou jakéhokoliv úcty a soudnosti nejen k dotčeným orgánům, ale i k demokracii samé. Příště budou třeba zpochybňovat rozhodnutí soudů?

Dnes na facebooku Miliónů chvilek …(dále to nedořeknu) je jakási omluva či upřesnění jejich postojů. Nic nového….Například se zde tvrdí, že přeci nejsou proti Maďarsku a Polsku, když svolávají demonstraci pod názvem : „Nechceme jít cestou Maďarska a Polska….“, co však jiného si lze domyslet o organizátorech této aktivity než, že jsou proti těmto zemím a jejich demokraticky zvoleným představitelům! Spíše mi celá tato akce připadá jako zoufalý ( a nepatřičný) pokus, jak se po čase připomenout. Ale špatně, právo na názor má každý, nakonec říkat může každý co chce, ale demonstrovat proti „možnému“ rozpadu demokracie útokem na demokratické princip státu je NEPŘÍPUSTNÉ!


Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském