Kdy budou Arabové následovat Německo a Japonsko?

Do zástupu řešitelů arabsko-židovského konfliktu na Blízkém východě přispěl také profesor Daniel Pipes. Svým návrhem se inspiroval u poraženého Německa a Japonska. Jeho návrh řešení je poněkud svérázný.

Ilustrační snímek

Profesor Daniel Pipes je ředitelem organizaceMiddle East Forum. Pracovní verze jeho návrhu zní: Israel Victory Project.

V prostorách Kibbutzim College, založené v roce 1939 pro vzdělávání vedoucích pracovníků kibuců, proběhla v září 2017 panelová debata na téma mírového soužití Židů s Araby. Jedním z řečníků byl bývalý levicový ředitel Israel Security Agency (vnitřní bezpečnostní služby, známé jako Šin Bet nebo Šabak) Ami Ajalon. Ve svém projevu zdůraznil, že k míru se může dospět pouze tehdy, až Arabové uznají, „že Židé se vrátili do své země, aby v ní zůstali, a že stát Izrael nemůže být zlikvidován.“

Izraelci si potřebují osvojit sebevědomí vítězů po kolapsu Dohod z Oslo a nekonečného vyžadování jednostranných ústupků. Arabové by si měli zase umět přiznat, že válka skončila. Mohli by se poučit z příkladu Německa a Japonska, které se přiznáním reality – porážky- mohly nadechnout k velké poválečné obnově.

Izraelský vítězný projekt se projednával v Knesetu 5. července 2018 s konstatováním, že Dohody z Oslo v očích většiny Izraelců selhaly. Prof. Pipes k tomu řekl:

„Pojem vítězství dnes u Izraelců z velké části zmizel, ale je nedílnou součástí válečného konfliktu. Válečný konflikt může skončit pouze tehdy, až se jedna strana vzdá. Pokud se Arabové oprostí od své posedlosti zničit židovský stát, mohou pokračovat v budování svého života.“

Není tajemstvím, že mnozí Arabové nejsou s představiteli arabské autonomie spokojeni. Nejčastěji zmiňují problém korupce a nešetří ani předsedu autonomie Abbáse, který „vstoupil do šestnáctého roku svého čtyřletého funkčního období.“

Ashraf Jabari, vedoucí místního arabského klanu v Hebronu dál průchod své skepsi slovy: „Od podpisu dohod z Oslo obdržela arabská autonomie přes 7 miliard amerických dolarů zahraniční pomoci. Kde skončily ty miliardy? Co udělali předáci arabské autonomie pro arabský lid?“

Zatímco arabská autonomie ztrácí mezi arabskými státy bezvýhradní podporu, stále se těší přízní a podpoře od íránského teokratického režimu. Nejnověji vyjádřil íránský režim svou nenávist k Izraeli hrozbou zničení historické hrobky Esther a Mordechaje ve městě Hamedan, 200 mil západně od Teheránu, ve prospěch výstavby „konzulárního úřadu pro Palestinu“, uvedla Aliance pro práva všech menšin v Íránu (ARAM). v příspěvku na Twitteru.

Organizace tvrdí, že členové impozantní íránské polovojenské síly Basij se pokusili přepadnout historické místo tím, co nazval „aktem pomsty proti izraelsko-palestinskému mírovému plánu prezidenta Trumpa“.

„Esther a Mordechai byli bibličtí židovští hrdinové, kteří zachránili svůj lid před masakrem v příběhu známém jako Purim. Jejich hrobka je významnou židovskou památkou pro Židy a milovníky historie po celém světě,“ uvedla ARAM.


Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském