Bandy islamistů placené EU vrhá Velký Osman na Řecko. (Když to zatím nejde na Rusko…)

Čím více vypadá agrese Turecka proti Sýrii marná, tím usilovněji se dědicové Islámského státu derou do Evropy. Sultán Erdogan ponouká své afghánské, pákistánské i maghrebské janičáry k opětnému dobývání.

Tureckého zmrda předhodit prasatům

Vyzbrojeni lidskými štíty z žen a dětí, drzými čely a téměř bezednými osobními konty z daní, co už dnes hloupí Zápaďané a porobené pašalíky Střední a Jižní Evropy dobyvatelům „dobrovolně“ platí, jsou na postupu. Jak si šílený Turek může dovolit dvě otevřené fronty najednou? Díky naší zbabělosti…

Neziskovka OSN a neziskovka EU plánují toto:

Jistěže tím není myšlena osobní statečnost či nestatečnost jednotlivých občanů evropských zemí, ale prodejnost jejich pseudovlád degenerovaných bruselskými přerozdělovacími koryty je jasná. Jsme svědky historického pokusu zcela vyhladit (doplnit?!, nahradit?!,) původní evropské obyvatelstvo na rozkaz největší banksterské neziskové organizace – totiž OSN.

Již dlouho jsou veřejně známy dokumenty tohto drába ve službách bankovního kapitálu, jenž zamýšlí do deseti let „obohatit“ Starý kontinent o 159 000 000 nových pobíratelů sociálních dávek. Za to jsou úřednící Evropské unie připraveni konzumovat doživotní prebendy, všechno samozřejmě budou platit rukojmí západoevropských a zajatci z východoevropských zemí.

Aby bylo rozuměno. Bankovní domy jsou zadavatelem této sociálně-inženýrské zakázky, OSN jako podřízená neziskovka plní zadání a EU jako podřízená neziskovka OSN je jakýmsi neopravitelným softvérem, co, sebedestrukci Evropy plní každým stisknutím příslušné klávesy v Bruselu, Štrasburku, ale i Berlíně či Paříži.

Moc lidí, moc dluhů, málo času

Důvod je prostý. Lidstva je mnoho na planetě, zdrojů ubývá a bankovním elitám nezbývá než přistoupit k řízené redukci. Tzv. elity poslušně plní rozkazy v bláhové naději, že i bankovním šedým eminencím je vlastní tradiční rasismus a nenávist ke všemu svobodomyslnému, hlavně slovanskému. Skutečností zůstává, že i přes dočasné porážky a včlenění slovanských zemí do imperialistických rasově podmíněných státních žalářů se pouze Slovany a Číňany nepodařilo Anglosasům zcela potřít. Rusko dokonce ani na minimální historickou epochu spoutat.

A to vadí, neboť čas se krátí. Rychlotisky petrodolarů i eur jen oddalují falešné krytí jakéhosi hospodářského růstu, z větší části však pouze fiktivního. Růst nemůže být neomezený a budoucí výroba odpovídající rozumné spotřebě a nikoli bezbřehému konzumu je nevyhnutelná. Co pak s „bankovními produkty“? Se spekulacemi a dalšími legislativou ošetřenými fígly, jak okrádat ty, co pracují a tvoří? Co potom, až bublina nesplaskne, ale vybuchne a „investiční“ letadlo hrané s celým lidstvem spadne? Není totiž známo, že státní dluhopisy USA se od Číny chystají koupit třeba…, kdo vlastně? Že by Marťani?

Nejvíc vadí Rusko, ale odneseme to my

No tak tady máme nadějný projekt. Naštvaná a po léta plundrovaná jižní část planety stačí lehce popostrčit a její výmluvní radikálové si rádi vyšlápnou (částečně právem) vyřídit si účty s bývalými kolomizátory a když už budou v ráži, tak i s celou bílou rasou.

Nedegerovaná část bílé Evropy, která nikdy Afriku ani Asii či Ameriku nekolonizovala si to ovšem nenechá líbit a hlavně technologická převaha Ruska v mnoha válečných odvětvích naznačuje jasně dopředu, že je to pokus zhola marný. Součástí strategie tedy je, poštvat ekonomicky okupované vazaly Západu současně do války s Ruskem, o to jde, o nic jiného a v takové koalici sprostoty a zla, nedodržující ani psané slovo, porvé v historii Česká republika patří. Všechny politické reprezentace a žoldácký mainsream naše potomky vychovávají k trpné roli budoucího kanonenfutru ve válce s Ruskem.

Osmanská říše na dohled (za humny)

Toto snad i sultán Erdogan minimálně tuší. A taky bezpečně ví, že Západem uskutečněná likvidace pokrokovější části muslimského (hlavně arabského) světa způsobila akutní nerovnováhu politické situace na výbušném Středním východě i na jihovýchodě Evropy. Organizované svrhávání sekulárních vlád v Íráku, Libyi, či Sýrii prostřednictvím barevných revolucí a jejich uvrhnutí do „umírněně-opozičního“ středověku inspirovalo Osmana ke vzkříšení bývalé Osmanské říše v původním rozsahu.

Proč by to nezkusil, když financování projektu nájezdů na Evropu fimnancuje sama EU, a když je přece každému muslimovi jasné, že nějaké dodržování smluv s ďaury, navíc reprezentovanými Mutti Merkel (ženskou!!!) by bylo nejen hloupé, ale vlastně smrtelným hříchem před Alláhem? A právě dnes, kdy se ruské vojenské špičky nechaly slyšet, že v případě opravdu vynucené války s Osmany zbývá mocné Turecké říši životnost čítající se spíše na minuty než hodiny, bude moudřejší buď vyvolat válku s Ruskem za účasti všech severoatlanťanů, a nebo, aspoň pro domácí publikum, si nějak zachovat tvář jinak.

S Němci se přece „dá mluvit“…

Na Rusko se Turkovi po zkušenostech s ze syrského pohraničí moc nechce a dobrá kořist je k dobytí i v té morálně i lidským marasmem prolezlé Evropě. Ta se domýšlivě staví do ochránce „hodnot“, „lidských práv“ konzumu bez lidských povinností a „solidarity“. Historicky taky Turek ví, že s Němci se vždy dá mluvit.

A protože země jakési V-4 se nějak aspoň naoko cukají plnit své vazalské role, může je Erdogan s Merkelovou tak trochu zmáčknout ze dvou stran. Než si zase vzpomenou (aspoň některé), že za ně horké kaštany z ohně vytahovali v posledních desítkách let ti zlořečení Rusové.

Co se dá schovat za chřipku?

Zkrátka možností a příležitostí je právě nyní mnoho. A v kalných mezinárodně politických vodách se dobře loví. Hlavně právě nyní, když jsou mainstreamové zdroje „zpravodajství“ vyřazeny z provozu v podstatě banální, ale neuvěřitelně uměle vybičovanou paralýzou koronavirové infekce a jiná témata se vlastně ani nezmiňují.

Nějak moc vhod se najednou ta chřipka objevila. A dá se využít. Dá se za ni schovat krach nadvýrobního pojetí ekonomiky, kolaps tisknutí nekrytých měn, úmysl vyvolat celosvětovou válku i za cenu „desinfekce“ planety atomovým žárem. Koneckonců – v Americe i jinde už si „elity“ vyvrtaly preventivně syslí díry v zemi a věří, že pár desítek let tam v případě jakési „nehodové události“ vydrží. A pak ta „očištěná“ planeta bude zase patřit jim. Ale co s ní, když otroků již nebude? Tak to ještě nemá promyšleno ani Osman ani nikdo jiný.