Tolik cavyků pro nic? Nepanikařme, přeci jen jde o virové onemocnění ve velké většině případů s mírným průběhem

Počty nakažených koronavirem stoupají, onemocnělých přibývá, máme se bát? Naštěstí zatím jde jen o lehčí případy onemocnění. Ale nakažených bude přibývat.

MUDr. Marek Zeman

Pod dojmem postupně se šířící koronarovirozy v ČR přijal ministr zdravotnictví opatření směřující k zamezení dalšího šíření infekce. Především nařídil karanténu pro naše občany vracející se z Itálie. Následně z ní vyjmul řidiče kamiónů, zdravotníky zajišťující převoz a piloty. Napadlo mě hned, jak to bude s letuškami nebo řidiči autobusů, apod. Ačkoliv chápu smysl tohoto opatření, tj. ochrana našich občanů, trochu mi to připadá jako bychom stále byli o krok zpět…za koronarovirem.

Nejdříve si něco řekněme k virózám obecně. Virus je nitrobuněčný cizopasník a je celkem známo na pět tisíc druhů virů, odhadem jich jsou ale statisíce. Podstatou je, že bez hostitele není schopen sám existovat (přežije mimo jen několik hodin) a teprve v buňce hostitele může využít její zdroje energie a rozmnožit se. Obecně jsou viry různé velikosti – většinou v desítkách nanometrů, ale i v mikrometrech. Jejich základem je RNA, některé mají DNA, jednodušší jsou s jednošroubovicí (vazba genetické informace), složitější mají dvoušroubovici. Důležité je, že mohou svou genetickou informaci v čase měnit (mutovat), což ztěžuje vývoj léčiv proti virům. Koronarovirus z Wu-chanu patří do skupiny SARS Co-V-2, tedy do skupiny Severe acute respiratory syndrom-related coronarovirus a jde o RNA virus.

Z výše uvedeného vyplývá, že kauzální (cílená) léčba na viry obecně je velmi obtížná a proti stávající možné infekci COVID 19 (coronarovirus disease) není účinná. Její léčba ani vakcinace proti viru asi hned tak nebudou. To je špatná zpráva. Šíření je především kapénkovou cestou a nemocnost (počet onemocnělých např. na 100 tis. obyvatel) a smrtnost (počet zemřelých např. na 1000 nemocných) nejsou naštěstí vysoké- smrtnost u koronaroviru COVID- 19 je kolem 2,5% či spíše nižší. Což jsou dobré zprávy.

Je velmi těžké předjímat, jak se z hlediska epidemiologického i klinického bude wu-chanský virus chovat dál. Proto více méně selhávají všechny algoritmy, kterými nás lékaře a občany ministerstvo zdravotnictví zásobuje. Například schematické dělení na ty, kteří byli v zahraničí v místech s rozšířenou koronarovirozou a tedy jí mohou získat (myšleno u onemocnělých s respiračními infekty) a na ty, kteří tam nebyli a které netřeba na koronarovirus testovat. Toto schéma platilo ještě v pátek, ovšem nyní již máme nakažené přímo v ČR, nejen v zahraničí.. Z toho vyplývá, že virus se šíří a bude šířit dál a nijak jej nemůžeme zastavit, jen zbrzdit. Z hlediska šíření viru by snad bylo užitečné uzavřít hranice, ale po tom rozhodně nevolám. Pevně věřím, že výše popsané schéma bude pozměněno. Testování všech potenciálních onemocnělých koronarovirem by mělo být na rozvaze nejen epidemiologů, ale i jejich ošetřujícího lékaře, který by ovšem musel být vybaven stejně jako jeho zdravotní sestra patřičnými ochrannými pomůckami, tedy respirátory, což nyní zajištěno není. Při případném větším rozšíření této infekce ale k tomuto kroku budeme muset přistoupit. Jednoduché dělení: nemocný byl v Číně, Jižní Koreji, v Iránu nebo v Itálii, případně byl s někým takovým v přímém kontaktu – a bude v případě obtíží testován na koronarovirus nebo nebyl tam a nebude-testován: NESTAČÍ! Mohl se přeci nakazit U NÁS! Třeba v autobuse. A vše řešit po telefonu také nepůjde….

Nechci nikoho kritizovat. A další vývoj ukáže, jaká nová opatření budeme muset přijmout. Kupříkladu i provádět vyšetření na přítomnost koronaroviru v nestátních laboratořích… již lze, ale vyřazovat ty, které nemají smlouvu se zdravotními pojišťovanou je nežádoucí diskriminace. Spíše bych jim při jejich zájmu toto jediné vyšetření dočasně nasmlouval. Jde přeci o naše občany – a ze zákona pojištěnce systému všeobecného zdravotního pojištění. Navíc, proč eliminovat možnost si to zaplatit ze svého třeba jen pro klid duše? Vždyť to je zodpovědný přístup….

Na druhou stranu nepodléhejme panice. Jde o virózu, která je nakonec přeci jen podobná naší chřipce. Také ji jistě zvládneme!


Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském