Božínku, kam se ti migrující podějí, když jim zavřeli hranice

Hranice můžou prý být zavřené roky. Takže i pro chudáky čtyřicetileté syrské sirotky z Afghánistánu. Nakonec se to tedy Rusákům povedlo. Ach jo.

Josef Provazník | foto: archív autora

Mám strach o budoucnost celé Evropské unie… Jak mohou evropské hodnoty přežít bez solidárního přerozdělování lidí ze třetího světa? Všechny jistoty berou za své…

Stát by měl zřídit nějakou bezplatnou linku, kde by dotační experti, genderoví auditoři a neziskovkáři placení Bruselem ubezpečovali lidi, že to všechno společně překonáme.


(Pro méně bystré, text je ironie a nadsázka, pozn. ed.)