Světová válka zvaná „corona virus“

Jako křesťanský demokrat a katolík si dovoluji konstatovat: Když se lidstvo znelíbí Bohu, sešle na něj Všemohoucí tresty jakéhokoliv druhu. Bůh je bohužel, v tomto směru, velice nevybíravý a nevypočitatelný…

Jan Berwid-Buquoy | reprofoto: youtube.com (kolektif)

Nelze se na nic spolehnout. Lidstvo nemasakrují pouze choroby, nýbrž i války a revoluce. Není to nic novodobého. Ačkoliv Ježíš Kristus hlásá „Milujte své nepřátelé!“, v době 30. leté války (1618 – 1648), se mezi sebou masakrovali katolíci a protestanti, ve jménu Boha a Krista po miliónech, aniž by byl vyhlášen zákaz sportovních utkání, návštěvy divadel, shromažďování nad 20 osob atd. Ono běsnění přestalo, až se katolící i protestanti dopracovali k názoru, že hrozí vymření evropského obyvatelstva… Nebylo k tomu třeba ani morové nákazy, ani corona virusu.

Morové nákazy se táhnou celým středověkem. Bůh nás vytrestal dokonce 1. světovou válkou a od roku 1917 komunizmem. Nevzali jsme si poučení a následovala 2. světová válka a světový komunismus. Spočítáme-li lidské oběti obou válek a světového komunismu do roku 1990, dojdeme k číslu cca. 80 milionů nebožtíků. Tedy, bez zákazů, návštěvy mateřských školek, sportovních utkání a vstupu do kina…

Zákazem ústavních práv se přeci žádná nemoc nevyléčí – i kdyby šlo o puhou rýmu!

Spolková kancléřka Merklová, ve svém projevu k národu, vyzvala k solidaritě a uvedla do pohotovosti dokonce armádu. Chce snad Německo zaútočit proti corona chřipce tankovými divizemi?

Ano, jedna vláda za druhou vydává apelace, ale žádná nepředkládá řešení.

Řešení je pouze jedno: Účinný protilék. Nikde jsem nečetl, že by se tím někdo zabýval.

Naši političtí představitelé a EU nejsou organizačně něčeho takového schopní, protože je nikdo myslet ve prospěch národa a světa nepoučil.

Jedná se o geniální intrikány s obdivuhodnými schopnostmi udržet se u mocenského korita. Jde o jakýsi přirozený pud existenční sebezáchovy. S tím se dá těžko něco dělat, ovšem alternativně a na dlouho je otázkou, jak dalece s takovouto mentalitou lidstvo přežije… Bůh to vidí a jedná!

V době napoleonských válek vznikl chronický nedostatek másla.

Místo aby francouzský císař ohlásil (zákazem) omezení konzumace másla, vyhlásil královskou odměnu tomu, kdo vynalezne „umělé máslo“. Zvítězil jistý lekárník Hippolyte Mége-Mouriés (1817 – 1880). Vynalezl náhražku, zvanou „margarine“. Tím byl problém, alespoň přechodně, vyřešen.

Proč doposud žádná vláda tohoto světa nevyhlásila například 20 000 000 Eur tomu, kdo vynalezne protilék na corona chřipku? Určitě by to mohlo být daleko užitečnější než dennodenně vyhlašovat nové a nové zákazy.

Účinnost dosavadních zákázů je víc než sporná. Počet nakažených corona virem stoupá a zákazy doposud nevyléčily ani jednoho pacienta a nezachránily ani jednomu postiženému život?

Vyhlášení zákazů má doposud prokazatelně pouze jeden jedinný účinek – zruinování celé řady podnikatelů a tím zničení miliony pracovních míst. Pakliže by ona opatření přetrvávala roky, znamenalo by to absolutní zhroucení světové ekonomiky a lidstvo by se dostalo do stádia vývoje podle hesla „zpátky na stromy“, prvotně pospolná společnost…