Zpráva o olympiádě 2028

Olympiáda v roce 2020 v Tokiu se nekonala kvůli koronaviru. Japonci chtěli hry konat, hygienici však tvali na tom, že sportovci musí mít přes ústa roušky a musí být mezi nimi dva metry, což například při judu činilo problémy.
Nakonec ji z tohoto malicherného důvodu zrušili.

Ladislav Jílek | foto: FB autora

Pak uspěli gendristé a prosadili, že ve sportu se bude nadále rozlišovat 40 pohlaví. Atletické a jiné soutěže musí být u všech olympijských sportů pro každé ze 40 pohlaví zvlášť. Francouzi zrušili v roce 2024 olympijské hry v Paříži z toho malicherného důvodu, že nemají dost zlata na výrobu takového množství medailí. Následně chtěli i Američané zrušit olympijské hry v Los Angeles v roce 2028 ze stejného malicherného důvodu. Naštěstí se přihlásila Praha. Díky otevření vydatného ložiska zlata v oblasti Tábora a také díky tomu, že vláda moudře svěřila otevření tohoto ložiska a zahájení těžby společnosti Treforga. Tato společnost, jak známo, patří podnikateli Rubešovi, který se svěřil s tím, že za úspěch své firmy vděčí tomu, že ji řídí jako stát. Díky tomuto moudrému tahu měla vláda dostatek zlata na výstabu stadionů a olympijské vesnice i na vyražení několika tun medailí.

Konání olympiády bylo ohroženo neschopností komise jazykozpytců, kteří dostali za úkol upravit češtinu tak, aby odpovídala novým vědeckým poznatkům a neměla jen rod mužský a ženský (a jakýsi střední), ale aby měla rovnou 40 rodů. Po půl roce práce komise došla k závěru, že to není možné, že čeština nemá dost hlásek na koncovky pro 40 rodů a navrhla, aby se veškeré označení osob uvádělo jednotně ve středním rodě. Jednotně bude mít koncovku –o a v množném čísle -os. Návrh byl – v zájmu zachránění olypiády – přijat.

Doba trvání olympiády musela být prodloužena na dva měsíce, tedy červenec a srpen, aby se na stadionech mohly vystřídat čtyři desítky různých pohlaví. Hned první den olympiády komise rozhodčích obdržela stížnost na to, že běžco na 200 metrů Jakošo Takošo zažádalo o změnu pohlaví z psychických důvodů, a na základě toho bylo z pohlaví 19 přeřazeno do pohlaví 27. Stěžující tvrdilo, že to nebylo z psychických důvodů, ale ze zjištných důvodů, poněvadž v závodě pohlaví 27 bylo přihlášeno jen dvě běžcos, tudíž mělo medaili prakticky jistou. Druhý den olympiády byly podobné stížnosti čtyři a třetí den již 13. Genderová komise prohlásila, že počet stížností den ze dne roste, jako rostl kdysi počet nemocných kornovirem a že se tyto stížnosti budou pouze evidovat a budou se řešit až po skončení olympiády.

V polovině olympiády nastal vážný zádrhel. U olympijského stadionu bylo 40 šaten a 40 záchodů pro každé pohlaví. Jelikož byla plná žumpa, přijela firma, aby ji vyvezla. Příslušníko generové policie Tenko Ouško zaslechlo, jak jedno z pracovníkos služby vyvážející žumpu řeklo ostatním: „Tak chlapi, jdeme na to.“ Okamžitě nahlásilo, že jde o genderově nevyváženou četu a genderová komise vydala rozhodnutí, že generově nevyvážená četa nemůže vyvážet žumpu. Hlavní hygieniko města Prahy Emano Kanálo vydalo zákaz používat šatny do doby, než bude vyvezena žumpa. Na základě toho byl olympijský výbor nucen zastavi další konání her. Na protest proti tomuto rozhdnutí vstoupili všichni sportovcos do časově neomezené stávky. Jelikož genderové vyvážení pracovní čety pro vyážení žumpy se ukázalo jako u nás neřešitelný problém, musel se majitelo firmy Václavo Močůvko obrátil na pracovní agenturu, která po měsíci dodala potřebný počet pracovníkos různých pohlaví ze zahraničí.

Začátkem září mohy hry zase pokračovat. Hned první den vyhrálo závody na 400 m pohlaví 13 Sereno Nato o prsa před Minato Tako. Běžco Minato Tako okamžitě podalo protest, že pohlaví 13 má mít operativně odstraněná prsa a tudíž o ně nemoho vyhrát. Běžco Sereno Nato se bránilo tím, že si nechalo odoperovat prsa, že však nemůže za to, že před závodem opět dorostly. Olympijská genderová komise odložila řešení tohoto případu k dalším 456 protestům s tím, že je projedná po skončení her.

Po skončení her měla generová komise na stole 1234 protestů. Čtyřicetičlenná genderová komise však nemohla jednat, poněvadž několik jejich členos si z psychických důvodů změnilo pohlaví. Následkem toho nebyla v ní některá pohlaví přítoma, zatíco jiná tam byla dvakrát a jedno dokonce třikrát. Odhaduje se, že další olympijské hry mohou být nejdříve za osm let, v kratší době není generová komise schopna vyřešit všechny stížnosti.

Zdroj: https://ladislavjilek.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=748535