DJ Trump: Vyzývám všechny Američany k modlitbám, aby Bůh uzdravil náš národ

Donald Trump v proslovu z Oválné pracovny v Bílém domě řekl mimo jiné: „Vyzývám všechny Američany k modlitbám, aby Bůh uzdravil náš národ. Využijme tento posvátný čas k modlitbě a posílení našeho osobního vztahu s Bohem.

Ilustrační snímek

Donald Trump v proslovu z Oválné pracovny v Bílém domě řekl mimo jiné: „Vyzývám všechny Američany k modlitbám, aby Bůh uzdravil náš národ. Využijme tento posvátný čas k modlitbě a posílení našeho osobního vztahu s Bohem. Před 3000 lety napsal prorok Izajáš, že „tma přikryje zemi a soumrak národy, ale nad tebou vzejde Boží sláva.“ (60,2) My, Američané, věříme v sílu modlitby, děkujeme Bohu za dar věčného života a vkládáme důvěru do rukou Všemohoucího Boha s modlitbou za všechny země, bojující s pandemií.“

Biskup Harry Jackson se pak s prezidentem a viceprezidentem Pencem modlil a řekl, že „Vzkříšení je naše vítězství.“

Zápasník Hulk Hogan, profesionální zápasník: „Bůh nám vzal všechno, co jsme uctívali, sportovce, hudebníky, herce i mamon (ekonomiku).“

Generální ředitel My Pillow Kike Lindell: „Vyzývám Američany, aby se obrátili k Bohu a četli Bibli.“

Za pandemií může přijít další nepřítel, tentokrát viditelný a hrozný, sucho a hladomor. Nemáme to ve své moci. Jsme plně závislí na Božím požehnání. Jistě by pomohlo i našemu národu, kdyby měl v čele osobnosti, vyzývající k modlitbám a k vděčnosti Všemohoucímu Bohu. Na kříži trpěl Spasitel za naše hříchy a Jeho Vzkříšení je naší největší nadějí. Dejme Mu v našem srdci první místo a nepodlehneme žádné panice.


Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském