Jiný pohled: Ultras jsou škodnou všude, na stadionu i v náboženství?

„Ultra“ znamená v latině „více“, zřejmě více než je norma, průměr, střed. Vychýlení doleva nebo doprava. Jsou ultra-levicoví stoupenci politické ideologie, stejně jako ultra-pravicoví aktivisté.

Charedim (ultra ortodoxní Židé) | repro: vosizneias.com


„Ultra“ znamená v latině „více“, zřejmě více než je norma, průměr, střed. Vychýlení doleva nebo doprava. Jsou ultra-levicoví stoupenci politické ideologie, stejně jako ultra-pravicoví aktivisté. V politice a na stadionech znamenají „ultras“ většinou násilí.

Zdálo by se, že v oblasti náboženství nemohou být „ultras“ nebezpeční. Vždyť být „více zbožný“ by mělo znamenat být více podobný Tomu, o kterém čteme v Bibli, že je l á s k a. Apoštol Pavel prosí věřící v Tesalonice (dnešní Soluň), aby byli „v lásce ještě horlivější“. (I.Tes.4,9-10)

Je z médií známo, že covid-19 rozšířili v Jeruzalémě hlavně ultra-ortodoxní židé, tvořící polovinu nakažených. Pro ně není nejvyšší autoritou ve státě vláda, ale rabíni. Některé skupiny vůbec existenci Státu Izrael neuznávají. Ještě nedávno nepoužívali ani internet, někteří nemají ani televizi a telefon. To by mohlo být částečným vysvětlením, proč nerespektovali zákaz shromažďování. Nelze se divit, že tím vyvolali hněv sekulárních spoluobčanů, které ultras označují jako „Apikorsim“ (bezbožní) a někdy na ně plivou a házejí kameny. Ale z jejich daní se potom nechávají v nemocnicích léčit.

Komunita „ultras“ v blízkosti Tel Avivu (200 000) měla 2 150 nakažených a jejich komunita v Bnei Brak v Jeruzalémě měla 2 418 případů. Odhaduje se, že v Bnei Braku by mohly navíc desetitisíce nediagnostikovaných případů. Pro ultras je velkou autoritou rabín Chaim Kanievski (91), prominentní vůdce litevské ultra-ortodoxní komunity v Bnei Braku se stovkami tisíc stoupenců a je hlavou Ponovitzské ješivy ve městě.

12. března Kanievski odmítl nařízení vlády o uzavření náboženských škol s odůvodněním, že „zrušení studia Tóry je nebezpečnější než koronavirus.“ Později vyšlo najevo, že mu teprve jeho vnuk vysvětlil co ten koronavirus vlastně je. 25. března nařídil izraelský rabinát všechny synagogy uzavřít a doporučil, aby se lidé modlili venku v malých, široce rozložených skupinách. Rabín Kanievski pak změnil názor a rozhodl, že na ty, kdo poruší vládní nařízení, bude nahlíženo jako narodef, jako na toho, kdo se pokusí zabít člověka.

Ultras jistě vědí, že prorok Jeremijáš vyzval Židy v zajetí v Babyloně, aby se modlili „za pokoj v Babyloně“, neboť v jeho pokoji budou bezpeční i oni (Jer. 29,7). Jestliže se tedy měli Židé modlit za hlavní město „cizozemců“, oč více by se měli ultras modlit za Stát Izrael, který jim a jejich početným rodinám dnes poskytuje vše, co potřebují k životu a ke studiu. Namísto vděčnosti někteří z nich usilují o jeho zničení.

Charedim vesměs považují okolní svět za zkažený a uzavírají se do svých vlastních „ghett“. Nechtěně napodobují chybu prvních křesťanů-mnichů, kteří se pokoušeli „sloužit Bohu na poušti“. Takový přístup je popřením smyslu náboženství. Výsledkem bojkotu moderní společnosti se jim nedostává potřebného vzdělání na trhu práce a patří v Izraeli, ale i v New Yorku k nejchudší sociální vrstvě. Jsou také pověstní svým nepřirozeným přístupem k ženám. V dopravním prostředku se dožadují oddělených prostor. Jakákoli reklama s portrétem ženy je pro ně nepřípustná. Velice podivná je také poslední aktivita ohledně covidu-19, připomínající středověké kupčení s „odpustkami“.

Organizace Kupat Ha’ir se sídlem v Bnei Brak, spojená s rabínem Chaimem Kanievským, říká dárcům, že platba ve výši 3 000 NIS zaručí jejich rodinnou ochranu před COVID-19. Na webových stránkách Kupat Ha’ir se uvádí, že každý dárce, který odešle platbu ve výši 3 000 NIS (836 $) – až do 30 splátek – obdrží navíc amulet a ujištění jménem Kanievského, že „nebude nemocný ani v jeho domě nebude nikdo nemocný.“ Na otázku, zda je možné darovat menší částku, charitativní pracovník uvedl, že NIS 3 000 je minimum, protože se jedná o částku, která je přidělena každé rodině postižené virem.

Zdroj: https://orlik.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=749920