Zlí lidé snadněji vládnou, když ničí reálnou vzdělanost obyvatelstva

Poslanci před pár dny, 6. května, zrušili povinnou maturitu z matematiky. Neprošlo, aby byla jen odložena o dva roky. Pro zrušení jich byla velká většina, konkrétně 78 z 99 přítomných. Co za tím vězí?

David Gruber | foto: wikipedia.org

Takto jsme se to dozvěděli v různých médiích, například na idnes.cz zde. Zákonnou normu navrhoval ministr školství. Zaslechl jsem, že to zdůvodňoval zhruba tak, že studenti středních škol na ni ještě nejsou dostatečně připraveni, takže by dopadla bledě a velké procento maturantů by neprošlo.

Hned jako první mne napadlo, že jde o trik „ záměna příčiny a následku“ (trik H 110 z encyklopedie manipulací). Je to přece naopak – každý člověk v každé sféře života se více snaží právě tehdy, když mu za malou snahu hrozí citelná újma – zde tedy nedokončení středního vzdělání, nemožnost jít na vysokou školu…

Mezi mládeží se učí, pečlivě studuje a připravuje jen na to, co se důsledně zkouší… tak nějak se o tom vyjádřil pedagog Václav Klaus junior.

Ale trestuhodná promíjivost nároků v oblasti matematiky – to je jen shnilá třešnička na celkově zkaženém dortu veškerého vzdělávání.

Více kritického pozastavení se podle mne znamená celkový trestuhodný kult „papírů“ (diplomy, certifikáty, akreditace…) na úkor skutečných znalostí. Přece – titul má jednoznačně znamenat, že jeho nositel určité pevně dané znalosti (a schopnosti a dovednosti) má. Přestanou být znalosti – přestane platit titul.

Znalosti se jistě mohou časem vykouřit z hlavy, zhoršit se – podobně jako se s časem může zhoršit třeba technický stav motorového vozidla. Proto se také technická prohlídka aut co dva roky opakuje. A kdo by jezdil s nebezpečnou rachotinou a policistovi při kontrole argumentoval, že prošel technickou před deseti nebo dvaceti lety (a tudíž má auto „přece“ stále způsobilé k provozu), se zlou by se potázal a sankce by byly obrovské.

Dokonce se i věnuje soustavná pozornost stanicím technické kontroly, aby nedávaly autům červenou placku jen tak naoko, po známosti.

Samozřejmě že stejně nebezpečný svému okolí jako technicky nezpůsobilé auto může být vzdělanostně nezpůsobilý člověk. Čím je ve významnějším postavení, čím více má pravomocí nad druhými lidmi, tím více paseky. Nevzdělanec je zároveň více ovladatelný zlými lidmi.

Což takhle inspirovat se zde – a zavést jakési „stanice vzdělanostní kontroly“. Chceš, člověče, teplé místečko za státní plat z daní aktivních spoluobčanů? Tak hybaj na kontrolu.

Neznáš při ní Euklidovu větu? Neumíš vyřešit ani jednoduchou exponenciální rovnici? Neumíš v souvětí oddělit čárkami větu vloženou na obou stranách a dáváš větnou čárku jen na její začátek? Vyslovuješ běžně v pracovní komunikaci nespisovné „bysme“ místo jediného vzdělaného správného „bychom“? Tak marš na úřad práce pro podporu, nebo se to do měsíce nauč a přijď se dát znovu přezkoušet.

To by to dopadlo…

To by to se vzdělanostními statistikami naší země dopadlo! Vykazovali bychom toto: Reálně s maturitou – možná tak čtvrtina obyvatelstva, reálně s vysokoškolským diplomem – tak zhruba deset procent. Ve všech věkových kategoiích.

Ale – jaká statistika je férová, civilizovaná, netotalitní, nemafiánská? Ta pravdivá s nižšími procentovými čísly, nebo ta vylhaná s čísly naoko vysokými?

Stačilo by, aby při neprojití občana u duševní prohlídky ve „stanici vzdělanostní kontroly“ musela zpětně ta škola, která mu dala papír, vracet celý peněžní příspěvek, který za něj před časem dostala. To by si pak každá škola pohlídala, aby zaručovala kvalitu. Každý se snaží právě tehdy, když mu za malou snahu hrozí citelná sankce. To už jsem výše napsal; a platí to i pro ten případ, aby školy neprodukovaly „lidské vzdělanostní zmetky“. Tak jako to platí pro každého dělníka, řemeslníka, účetního, lékaře, kuchaře, architekta navrhujícího třeba silnice a mosty… Proč ne pro školy?

(Proč ne pro školy? Já bych řekl, že je to proto, že chod školství určuje příliš mnoho lidí vzděláním dvojkařů, ba trojkařů z matematiky, pro něž je logika ničím a zlovolný pragmatický zisk vším. Ale přeberte si to, jak chcete.)

Nutno ještě poznamenat jednu věc: V učivu škol je dnes mnoho zbytečností. Již léta se rozrůstá jakýsi zločinný bludný kruh: Stále více a více se dává do osnov, stále méně a méně z toho stačí ovládnout na ten kýžený papír. Blíží se doba, kdy v osnovách (v rámcových i podrobných učebních plánech či jak se to dnes nazývá) bude téměř všechno, ale na absolventský papír se nebude z toho muset umět téměř nic. Papír se nedává na základě znalostí, ale spíše z daleko méně férových pohnutek. (Aby škola dostala za žáka zaplaceno apod.)

Naše společnost stále více podporuje, dotuje různé vykuky ne z férových vzdělanostních pohnutek, ale spíše z těch neférových, známostně mafiánských.

Kdo přetne ten bludný kruh, zredukuje nutné učivo na rozumnou mez a zároveň je bude o to důsledněji celoživotně vyžadovat?


Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském