Bylo Pražské povstání nutné?

Vedou se tady diskuse, jakou roli v povstání hráli komunisté a nekomunisté, Rudá armáda, Vlasovci a Američané. Zatím jsem nenarazil na otázku, zda bylo toto povstání vůbec nutné.

Osvobození Prahy 9. května 1945

Odpovídám: pro porážku Německa a ukončení války nutné nebylo. Povstání vypuklo v době, kdy vše bylo rozhodnuto. Němečtí vojáci prchali do amerického zajetí. Jen Schörnerova armáda nemínila kapitulovat, ale na její porážku by malé množství povstalců vyzbrojených ručními zbraněmi nestačilo, na to musela přijet jiná armáda.

Pro skončení války a její výsledek tedy nutné nebylo. Pro nás ano. Potřebovali jsme si léčit komplex, že jsme se vzdali bez boje, že jsme během války vyráběli pro Wehrmacht, sice proti naší vůli, ale vyráběli. A někteří naši lidé trochu a někteří i více kolaborovali. Žít s takovým komplexem nechtěli, chtěli si dokázat, že jsou stateční. A pak taky bylo třeba určit, kterým směrem bude obnovená republika směřovat a kdo ji bude řídit. Aktivita v povstání byl pro to dobrý odrazový můstek.

Jestliže se má zkoumat minulost, abychom se poučili, měli bychom klást i podobné otázky. Odpovědi, které jsem načrtl, možná nejsou úplně správné, rozhodně nejsou vyčerpávající.


Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském