Angličtina se vyvíjí ke genderové dokonalosti

Tak podle instrukce OSN se už prý nemá hasičovi říkat fireman, ale firefighter. A odzvání congressmanům, protože to propříště budou legislators, tedy legislátoři. A co byste použili místo girlfriend/boyfriend? No přece – partner. Zdroj informace je zde. Sluší se uvést i jméno autora citované informace – Jan Bartoň. A citovaný web – tedy blog.idnes.cz.

David Gruber | foto: wikipedia.org

Tato instrukce OSN mi připadá velmi inspirativní. Nutí člověka k přemýšlení, k dalšímu rozvíjení této skvělé myšlenky. A to nejen pro angličtinu, ale i pro češtinu.

Co říkáte?

Především nesmíme zapomínat na rovnoprávnost rodu středního, který má jistě stejná práva jako rod mužský či ženský. Takže třeba v jachtingu bych k dosavadnímu yachtsman přidal nejen yachtswoman, ale i yachtschild. Jachtař – jachtařka – jachtařče.

Samozřejmě fireman – firewoman – firechild. Hasič – hasička – hasičče (= do 15 let věku).

Superman – superwoman – superchild.

Barman – barbaba – barděcko. Německy: Der Barmann – die Baroma – das Barkind. Nejen na angličtinu, ale na němčinu též je třeba dohlédnout, zda se vyvíjí žádoucím směrem…

Atd. Pokračujte si sami, jde to ještě dlouho, dlouho…

A vždy v mluvených i psaných větách, odstavcích i celých textech je zapotřebí uvádět důsledně všechny tři tvary, každý spravedlivě v jednotřetinovém zastoupení. Vyváženost musí být. Také bych hlídal, aby všechny tři tvary byly vyslovovány stejně dlouhou dobu (stejný počet desetin sekundy) a vypisovány stejným počtem písmenek. Kdyby jednomu rodu – mužskému, ženskému nebo střednímu – nějaké to písmenko nadbývalo, pak bez milosti škrtnout. Kdyby chybělo, tak je nějak genderově korektně přidat. Třeba některou hlásku zdvojit, ztrojit… nebo někam vlepit neutrální „x“. To by tak hrálo, diskriminovat některý ze tří rodů kratším časem vyslovení nebo kratší délkou napsání!

Asi též pošlu Evropské komisi do Bruselu návrh, aby zřídila hlídací orgán. Rozpočet v milionech Eur, důstojné sídlo, služební mobily a auta, služební cesty na kongresy, kde se to vše bude se vší vážností prodiskutovávat…

Jo – a akademie věd všech členských států EU by mohly vypsat mastný grant na vědecký výzkum a vývoj technického zařízení, které by měřilo a porovnávalo délku vyslovování těch tří tvarů. Kdo by to měl špatně, třeba na svém účtu na facebooku, twitteru atp., hned přísně upozornit a při druhém výskytu smazat. A při třetím výskytu? Tak snad vymazat ze světa i toho majitele/majitelku/majitelčátko toho účtu. Korektnost nade vše!

Těším se, až někdo ten grant využije a až ten žádoucí časově porovnávací přístroj zkonstruuje. Bude mu jistě udělena cena v nějakém honosném sále honosného paláce hlavního města. Šot z udělování bude jednou z prvních zpráv hlavního televizního zpravodajství. Těším se, až to bude uvádět nějaká typická televizní redaktorka, vzhledem sotva plnoletá, avšak ukázněně dodržující linii svého chlebodárce. To bude toho dne krátce po devatenácté hodině u nás doma před televizní obrazovkou svátek a slavnostní chvíle…

A kdyby se někdo tomuto trendu jakkoliv vzpouzel, jistě vznikne nejedna (ne)zisková organizace, která jej veřejně pokárá, požene k odpovědnosti, popřípadě dá na něj/ni/ně trestní oznámení.

Já sám jsem převídavě navrhoval rovnoprávnost všech tří rodů už v únoru 2005 na svém kurzu koučované angličtiny v jazykové škole na Maltě; tam jsem učiteli v naší advanced class navrhoval právě doplnit duo slov yachtsman – yachtswoman oním třetím slovem yachtschild. Odpovědí bylo vyhýbavě odmítavé „David, you are playing with words, haha.“

Ten rodilý anglický učitel byl zkrátka velmi neuvědomělý. Já jsem to tehdy ledabyle přešel, ale dnes už vím, že jsem správně měl toho učitele udat.

Jak říkala v trilogii Sluce, seno… stará Kelišová: „Hlásit se to musí, velebnosti!“


Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském