Pocta skupině kolem bratrů Mašínů

Říkám si, že vše jde v trojicích. Svatá trojice, Tři sestry, Tři zlaté vlasy děda vševěda a do třetice všeho dobrého. Takže nabízím třetí blog na téma Mašínové a jejích přátelé. V případě bratří Mašínů není výklad jejích činností jednoduchý a jednoznačný.

Skupina bří. Mašínů

Já se tedy zaměřím jen na prosté konstatování. V době, kdy se tato skupina rozhodla konat, nebylo Československo právním státem. Nebylo svobodnou zemí. Vládla krutá diktatura režimu, který pohrdal pravdou, právem a pohrdal svými občany. Režim, který vyhlásil třídní boj vůči každému, kdo beze zbytku nesouhlasil s jeho vládou a směřováním. Na denním pořádku bylo zatýkání, mučení, věznění a vraždy. A ani zdaleka se to netýkalo politiků nebo bývalých komunistických exponentů. Každý na koho pohlédlo bolševické oko, se ocitl v nebezpečí. Buďto přijde o duši a zaprodá se, anebo bude zničen. Taková byla doba a každý kdo tvrdí opak prostě lže.

Za této situace se skupina mladých lidí odhodlala ke krokům, v domácím prostředí ne tak často běžným. Odhodlala se k odporu, k ozbrojenému odporu. Je dnes modní zpochybňovat jejích akce, kdy zapalovali stohy. Označovat je za nevýznamné. Jenže tyto akce význam měly. Poškozovaly hospodářství a hlavně, mohly vyvolat v obyvatelstvu větší nechuť a vzdor vůči násilné kolektivizaci a řízenému rozkrádání soukromého majetku. Že se to nezdařilo. Tady prosím svou kritiku nesměřujme k Josefovi, Ctiradovi, Milanovi a dalším. Prakticky stačilo málo a tvůrci seriálu o Majoru Zemanovi, snad nevědomky v díle Strach řekli jednu velkou pravdu. Pan Vinklář v jedné scéně říká : “ ten systém je tak složitý, že stačí pár odvážných chlapů a sesype se jako domeček z karet. A pak už jen stačí dát si pozor, aby se neobjevili další odvážní chlapi “ Pokud má citace není přesná, omlouvám se ale význam je zachován. O to tehdy šlo. Aby se lidé semkli a jasně řekli že už dost. To se ale nestalo a tak Československo zůstalo 40 let pod vládou zločinců a teroristů.

Proč tedy pocta? Protože bratři Mašínové a jejích skupina ukázala cestu. Můžeme polemizovat o některých krocích. Není žádným tajemstvím, že já osobně mám velký problém se smrtí svázaného a omráčeného policisty. O tom všem můžeme samozřejmě diskutovat a polemizovat. Co je ale nezpochybnitelné, že Mašínové, celá jejích skupina, byli první, kteří se pokusili zapálit pochodeň národního odporu proti totalitě. Otázkou zůstává, jestli to nepochopení a nenávist vůči nim, není způsobeno podvědomým studem, že nebyla odvaha k následování. To už ale zůstává na každém z nás.


Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském