Nenávist zatemňuje antisemitům mozek

Řekneme-li někomu „na viděnou“, vyjadřujeme přání na další setkání. „Ne-naviděnou“ znamená pravý opak. Od toho můžeme odvodit pojem nenávist, což znamená zášť, nepřátelství, nevraživost i zlobu.

Izraelská vlajka

Vrchní soudce Jihoafrické republice (JAR), Mogoeng Mogoeng, prohlásil 26. června 2020 na videokonferenci, organizované Jerusalem Post a jihoafrickým hlavním rabínem Warrenem Goldsteinem, že „jako křesťan má povinnost milovat Izrael a modlit se za mír v Jeruzalémě, což znamená mír pro tuto zemi.“

Jeho výrok vyvolal u jihoafrických antisemitů přímo zuřivost. Bývalá pobočka protiizraelské organizace BDS (bojkot, stažení investic, sankce) v JAR, dnešní Afrika4Palestine a s ní spřátelené organizace okamžitě vyzvaly Dr.Mogoenga k odvolání jeho výroku.

Na podporu Dr.Mogoenga se ozvali křesťané v Jižní Africe: „Plně podporujeme právo vrchního soudce Mogoenga Mogoenga mluvit a vyjadřovat jeho křesťanské názory.“

Dr.Mogoenga také podpořili Jihoafričtí přátelé Izraele.

Vyjádření sympatií a podporu Státu Izrael a židovskému národu se v očích antisemitů je totéž, budu-li parafrázovat představitelé arabské autonomie, jako zločin proti lidskosti a vyhlášení války. Není těžké pochopit, odkud pramení ta nekontrolovatelná nenávist antisemitů.

Podle biblické knihy Exodus 20,5 někteří lidé nenávidí Boha Izraele. Není proto velkým překvapením, že lidé nenáviděli izraelský národ – Luk. 1, 71 a všechny, kdo vyznávají víru v Pána Ježíše Krista – Mat. 10, 22. Izrael a křesťané jsou dodnes terčem nenávisti. Pochopí někdy lidé, že projevy nenávisti si ubližují hlavně sobě?


Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském