Nejde jen o hořící katedrály

Noviny a další masmédia informují o událostech, které se týkají katedrál, ostatní kostely jsou pod jejich rozlišovací schopnost.

Ilustrační snímek mu-slimáka od krve

Dověděli jsme se o požáru katedrály Notre Dame v Paříži před rokem. Mimochodem, všechny návrhy na moderní úpravu, například prosklenou střechu a podobně, byla zamítnuté, katedrále bude obnovena v historické podobě. Já tomu moc nerozumím, ale moderní úprava historické budovy, například kostela v Neratově, má taky něco do sebe. Pak jsme byli informováni o opětovné přeměně Hagia Sophia na mešitu. Pravoslavní neoznačují svoje velké chrámy jako katedrály, velikostí a významem tento chrám odpovídá katedrále. Dokonce jsme byli informováni o tom, že proti přeměně protestoval papež. Nejvíce samozřejmě protestovali představitelé pravoslavných církví v Řecku či v USA.

Ve čtvrtek, tedy den před oficiální inaugurací muslimského kultu v bazilice Hagia Sophia, přijal představitele řecké pravoslavné církve ve Spojených státech prezident Donald Trump a vicepresident Mike Pence. Arcibiskup Elpidophoros Lambriniadis hovořil s americkými státníky o osudu Hagia Sophia a o bezpečnosti konstantinopolského patriarchátu. Ujistil, že pravoslavní křesťané se budou nadále modlit za návrat ztracené baziliky a své úsilí přenesou na nejvyšší vládní místa. Překvapuje vás, že Trump přijal představitele pravoslavné církve? Tato církev je V USA velmi početná.

Nejde jen o řecké emigranty ale i emigranty za dalších zemí. Egypt byla původně křesťanská země. Po obsazení muslimy, jejich počet klesal, za mého mládí jich tam bylo ještě 15 %. Irák byla původně křesťanská země, v době křížových výprav tam měli křesťané asi 50 %. V roce 2003, tedy před vstupem vojsk USA, tam bylo 5 % křesťanů, dnes jich tam zůstalo méně jak 1 %. Dnešní Sýrie byla křesťanská země, před deseti lety, tedy před vznikem občanské války, tam ještě byla asi 10 % křesťanů, kolik jich tam žije dnes, se mi nepodařilo zjistit. Turecko byla původně Byzantská říše, kterou Turci dobyli v roce 1453. Od té doby zde ubývalo křesťanů a přibývalo muslimů, muslimové získali převahu nad křesťany až ve druhé polovině 19. století. Po 1. světové válce Turci vyhnali 3 miliony Řeků a získali výraznou většinu. V těchto zemích a v mnoha dalších šlo většinou o pravoslavné křesťany a mnozí emigrovali do USA. Proto jsou tam početní a jejich představitele přijal Trump. Má to jen symbolický význam, muslimů se bojí všichni, i Američané.

Těch požárů křesťanských kostelů, hlavně ve Francii, je mnohem více. Kromě katedrály svatého Petra a Pavla v Nantes byla například v noci z 20. 7. na 21. 7. podpálena jedna z budov opatství sv. Martina v Ligugé. Hasičům se naštěstí podařilo požár včas uhasit. Oheň se nedostal do vzácného kostela a knihovny, která uchovává jednu z nejcennějších sbírek křesťanského písemnictví v Evropě. Policie označila za nepravděpodobnější příčinu požáru podpálení.

Rád končím optimisticky, zde mne však žádný optimistický konec nenapadá.


Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském