Za koho kope Moravec?

Nemůžu si pomoci, trapnější otázky Václava Moravce jsem v OVM ještě neslyšel. Na úvod si pozval premiéra Rusnoka a vytasil se s takovou snůškou spekulací, že by se za to nemuseli stydět nejlepší novináři nejprodávanějších bulvárních periodik.

Dávám k uvážení vedení České veřejnoprávní televize, zda nenastala situace, kdy je zcela zjevné, že Václav Moravec překročil hranice novinářského kodexu a zcela zjevně svými otázkami nesloužil veřejnosti, ale nějakým politickým silám.

Zatímco toto píšu, tak poslouchám jedním uchem probíhající diskusi a nechápu záměry Moravce jinak, než za každou cenu poškodit obraz premiéra Rusnoka a takříkajíc nepřímo prezidenta Zemana. Nevím jak vy, čtenáři mých slov, ale podivně kladené otázky ukazují na záměry, které jsou v rozporu se zaměřením veřejnoprávní televize. Jen se podívejte na tento čl.31 od.3) Zákona 231/2001 sb. O provozování rozhlasového a televizního vysílání:

(3) Provozovatel vysílání je povinen zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a zejména nebyla v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském životě.

Není to poprvé, kdy jsem získal dojem o záměrné manipulaci s veřejnosti z úst Václava Moravce. V posledním období mám pocit, že Moravec se kamarádí s podivnými lidmi a ti na něj vyvíjejí podivný tlak. Jako kdyby kopal za některé politické síly a ne za všechny občany.

Zdroj.