Nepravdivá nepohádka o Nesněhurce

loading… Z policejní zprávy o úmrtí Simony S.: Dne 12.1.2016 bylo uzavřeno vyšetřování tragického úmrtní čtyřleté žačky mateřské školky v Městečku M. Po provedeném dokazování nebylo zjištěno přímé zavinění cizí osoby na smrti Simony S. a případ byl uzavřen jako…

Deník Referendum je jen sprostá žumpa plná nenávisti

loading… Deník Referendum, je obecně vnímán jako levicově orientovaný deník, proto by se mělo předpokládat alespoň náklonnost k právu těch slabších, těch bez práv, těch potlačovaných či diskriminovaných. Přesto deník, který nese název Referendum, uveřejnil dle mého vnímání, jakožto příslušníka…

Zvláštnosti národního osudu: Oslava vraždy v základech českého státu? Jeho současnost spočívá v diktatuře, zakazování a nevíře. Zabije „kacířský“ papež vzpurného českého primase? Pod korouhví jít, ne ustrašeně řečnit!

loading… Se státními svátky je u nás potíž. Přesněji řečeno s připomínkami událostí, na něž poukazují. Z nějakých důvodů, které ještě nikdo pořádně neprozkoumal, slavíme totiž především velké národní tragédie. A doprovázíme je při tom tragédiemi menšími.

Zpráva o průběhu deratizace v městečku M.

loading… Naše městečko udělalo za posledních 25 let opravdový skok kupředu. Avšak, jak už to tak bývá, na všem se najdou nějaké ty chybičky. Ani nám se nevyhnuly. Od dob, co jsme my komunisté byli svrženi námi demokraty, sice městečko…

Oslava krvavých vražd

loading… Den české státnosti je bezesporu nejabsurdnějším a nejkrvavějším svátkem, který národ český ve 21. století oficiálně slaví. Až v roce 2000 ho v parlamentu po bouřlivých debatách prosadila zejména katolická loby.

Tramtárie hledá presidenta

loading… Náš ideový think tank Evropské bonmoty si vytyčil náročný cíl – najít Tramtárii důstojnou hlavu státu. Všichni se slzou v oku vzpomínáme na legendárního disidenta Vaňka, vězně bolševického režimu a našeho prvního postkomunistického presidenta. To díky jeho věhlasu se…