Agrese

Migrace byla vždy agresivní vražedná invaze

Stěhování národů provází lidstvo od dob, kdy bylo schopno zaznamenávat svou historii. A patně i před tím. V Evropě probíhalo to poslední zhruba od 4. do 7.století, kdy Antové a Sklavěni osídlovali napřed jižním, pak I západním směrem území hlavně…

Polákům nestačí, že se podíleli na rozpoutání II. světové války v Evropě. Zakládají i na tu třetí

Jestliže můžeme Američany na základě jejich hazardů s budoucností lidstva nazývat světovými politickými ignoranty, Poláci suverénně vedou v politické ignoranci evropské. Ovšem – historický solitér bez stálých doložitelných hranic si neklade jako vždy žádné malé cíle. Dosah velkopolské krátkozrakosti nakonec opět odnese…

Boj o Jeruzalém hýbe světem po desetiletí; Arabové do něj přitáhli jako poslední

Jeruzalém, svaté město, na které si činí nárok Židé, křesťané i muslimové. V současnosti si palestinští Arabové přivlastňují Jeruzalém pouze pro sebe především z náboženského hlediska, popírají veškeré nároky Židů na Jeruzalém, proto se pokusím stručně zmínit, co se můžeme o Jeruzalému…