Americká okupace

Nečekaná facka na východě

Moldavany by asi nikdo nemohl podezřívat z přehnaného rusofilství. Ostatně poloha této země na neuralgické evropské ose, kde po staletí spolu soupeří pravoslaví, katolicismus a islám, předurčuje jaksi Moldavsko k tomu, aby se obezřetně dívalo na všechna své sousedy.