Buzerace

Bolševická totalita: Adam B. Bartoš vstane před soudem za slova. Bude muset soudce přečíst veřejně všechny jeho knihy jako důkaz?

Konečně byla doručena obžaloba za ediční činnost Adama B. Bartoše, a bylo nařízeno hlavní líčení. Obžalovaný prý předstíral, podsouval, předkládal, čímž vyvolával a upevňoval, dále přisuzoval, poukazoval, tvrdil, zpochybňoval, vyvracel, vydal, nabízel a presentoval, a tím hanobil, podněcoval, popíral, zpochybňoval,…

Povinné datové schránky pro všechny spolky!

I to je součástí pozměňovacího návrhu k zákonu odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích. Mediální ticho je překvapivé…Píše na svém blogu Aleš Sedláček a dále pokračuje: „Spolků a jejich pobočných spolků je ve veřejném…