Byzantský katolický patriarchát

Výzva kardinálům a biskupům v čase po pseudosynodě

Vážený kardinále, vážený biskupe, 27. října 2019 skončila odpadlická synoda, zastoupena pouze vybranými 26 kardinály a 134 biskupy. Nejen na pseudopapeže Bergoglia, ale i na tyto zrádce Krista byla zveřejněna Boží anathema – vyloučení z Tajemného Těla Kristova dle Gal…

Velikonoční mobilizace 2018

Byzantský katolický patriarchát vybízí: Češi a Moravané! Zanechte pasivitu a vyjděte na velikonoční pondělí do ulic! Ať je 2. dubna v každé vesnici a v každém městě národní manifestace s transparentem: „Obnova rodiny – vzkříšení národa!“ To je první krok…

Vyhlášení exkomunikace na pseudopapeže Františka

František Bergoglio, jezuita, byl několikrát napomenut, varován, aby se oddělil od herezí. Přesto zatvrzele odmítá jakýkoliv projev pokání. Nadále dává mimořádně velké pohoršení nejen věřícím římskokatolické církve, ale i všem křesťanům a nevěřícím. Zneužitím nejvyšší církevní autority skrze hereze intenzivně…