Chudoba

Sociální bydlení podle ČSSD: Chudobinec do každé obce

Ministryně Marksová objevila historií osvědčený nápad, jak se postarat o chudé. Obce budou mít povinnost ubytovat své sociálně slabé. Instituce sociálních bytů v obcích nápadně připomíná obecní chudobince devatenáctého století. Cílem tohoto návrhu je omezení obchodu s chudobou. Dávky na…

Vláda podporuje chudobu mezi obyvatelstvem

Když ministři a majitelé podniků vítají krachy tisíců drobných provozoven, není něco v pořádku. Připravovaná opatření dopadnou selektivně na chudé lidi, a státní pokladnu stejně nenaplní. Pro řádově 10 000 majitelů a zaměstnanců českých hospod byly letošní vánoce vánocemi předposledními. V…