Civilizace

Nacházíme se na prahu rozpadu evropské civilizace?

Každá z velkých civilizací historie dříve nebo později vyčerpala svou vnitřní dynamiku, ponořila se do táhlého období stagnace, které se stalo předzvěstí jejího konce. Platilo to starověký Egypt, Řím nebo Čínu. Evropa se v součané chvíli potýká s vleklou hospodářskou…

Permanentní revoluce proti člověku

Slepotu člověka umožňuje jepičí délka jeho života. Osmdesát let nestačí ani zdaleka na to, abychom byli. Jsme proto odkázáni k opakování stále téhož; vždyť ani dnes neprožíváme nic nového, co by se už dávno neodehrálo pod Sluncem v mnoha variacích.…