EUSSSR

Horují pro EU. Jako jejich předchůdci pro SSSR a RVHP

S hlubokým porozuměním a dojetím v posledních týdnech pozoruji, jak se umělci a další osobnosti (tak nějak jako politicky) angažují před volbami do EP ve prospěch Evropské unie.