Hitler

Arabové z Palestiny byli spojenci Hitlera a dodnes se chovají stejně jako nacisté

Operace v Jeninu spolu s kauzou Mohameda Dury  (o které se zmíním následujícím článku) se stala symbolem tragické protiizraelské dezinformace během II. intifády, kterou rozšířila světová média, nevládní organizace a OSN. Tato operace v denících získala označení „Dženíngrad“ a měla navodit představu,…